Rekonstrukce ulice Husova

2 dubna, 2023 Doprava, MOST0

Od března do prosince roku 2023 bude probíhat celková rekonstrukce ulice Husovy.

K rekonstrukci ulice Husova se přistoupilo z důvodu nutnosti zvýšení kapacity páteřní stoky „E“ jednotné kanalizace a dožitému uličnímu vodovodnímu řadu. V rámci realizace stavby bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky, chodníků, parkovacích pruhů, rekonstrukce jednotné kanalizace včetně domovních přípojek, rekonstrukce vodovodu včetně domovních přípojek, vybudování nové dešťové kanalizace včetně domovních přípojek, veřejné osvětlení a výsadba zeleně. Stavbu bude provádět společnost EUROVIA, a.s.  Podrobnější informace naleznete na Proměny Tišnova (promenytisnova.cz).

Před zahájením samotné rekonstrukce bylo v úterý 14. 3. 2023 provedeno kácení zeleně kolidující se stavbou, které se týká 12 ks dřevin. Jako náhrada za tuto zeleň byla stanovena nová výsadba v rozsahu 26 ks dřevin.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.