Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova

22 září, 2021 Koncepce, MOST, Radnice0

Strategie reaguje na potřebu města Tišnov realizovat opatření ke snížení zranitelnosti města a jeho obyvatel vůči dopadům probíhající změny klimatu. Vizí strategie je navrhnout a doporučit taková adaptační a mitigační opatření, která pomohou zvýšit dlouhodobou odolnost (resilienci) města Tišnova s přednostním využitím přírodě blízkých opatření (modrá a zelená opatření) v kombinaci s technickými (šedými) a měkkými opatřeními, která v konečném důsledku budou mít pozitivní vliv na kvalitu života místních obyvatel. Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov se skládá ze dvou na sebe navazujících částí, a to části analytické a části návrhové.

Zpracovatel studie:

Pracovní skupina:

  • RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. – český klimatolog zabývající se suchem, aktuálně pracuje na Českém hydrometeorologickém ústavu
  • Ing. Jan Bílek – zástupce neformální skupiny „Na to přijdem!“
  • Ing. Hana Ondrušková
  • Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

MATERIÁL KE STAŽENÍ

Strategie byla předložena a schválena na Zastupitelstvu města dne 20. 9. 2021

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.