Tišnov – adaptace na změny klimatu a mitigační opatření na období 2021 – 2030

8 dubna, 2021 Koncepce, MOST, Společnost0

Spolek MOST se významně podílel na kompletní tvorbě studie s názvem Tišnov – adaptace na změny klimatu a mitigační opatření na období 2021 – 2030. Jednak formulací prvotní verze kompletního zadání a dále aktivitou po celou dobu životního cyklu zpracování studie.

Vize studie byla definována takto: Zvýšit dlouhodobou odolnost (resilienci) a snížit zranitelnost města Tišnova vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných adaptačních a mitigačních opatření (s přednostním využitím přírodě blízkých opatření v kombinaci s šedými – technickými – a měkkými opatřeními) a tím zabezpečit kvalitu života obyvatel. Cílem studie je naplnění výše zmíněné vize prostřednictvím analýzy aktuálního stavu složek a procesů životního prostředí ve městě Tišnově a návrhu opatření, která budou reflektovat popsaný aktuální stav a z něj vycházející potenciál a limity území pro mitigační i adaptační opatření a návrh těchto opatření. A dále implementovat opatření, která mírní probíhající změnu.

Zpracovatel studie:

Pracovní skupina:

  • RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. – český klimatolog zabývající se suchem, aktuálně pracuje na Českém hydrometeorologickém ústavu
  • Ing. Jan Bílek – zástupce neformální skupiny „Na to přijdem!“
  • Ing. Hana Ondrušková – Za sebevědomé Tišnovsko, z.s.
  • Mgr. Martin Sebera, Ph.D. – místostarosta města 

KONEČNÁ VERZE DOKUMENTU: analyticka-částnavrhova-část

VEŘEJNÁ PREZENTACE STUDIE – youtube kanál

Odkaz na web města

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.