Vyjádřili nám podporu

Když vidím, kolik úspěšných projektů bylo realizováno v posledních letech, tak velice rád podpořím sdružení MOST i do dalšího volebního období. Mají mojí plnou důvěru.

Branislav Gabo Adamec, manažer, horolezec a horský vůdce

 


S můstky se ve své praxi setkávám často, ale tenhle MOST se mi opravdu líbí!

V Tišnově se za poslední léta podařilo mnohé. Tankodrom na Brněnské, Riegrové a Černohorské je minulostí, po dlouhých letech máme parádní letní kino, na novém hřbitově bude smuteční síň. Opravuje se městský majetek, významně jsou podporovány místní spolky. Samozřejmě vždy je co zlepšovat, ale osobně oceňuji, že radnice funguje, jak má a především neotravuje občany nějakými půtkami. Proto plně podporuji kandidátku MOSTu v čele s Jirkou Dospíšilem, kterého dlouhá léta osobně znám jako schopného a pracovitého člověka.

MUDr. Martin Blaťák, zubní lékař, Tišnov


Po čtyřech letech je Tišnov o kus dál. Je hezčí. Žije se v něm opravdu dobře. Nevyhnuli jsme se, bohužel dopadům pandemie Covid-19. Toto těžké období obzvlášť prověřilo schopnosti vedení města v krizové situaci a to obstálo. Budu citovat jednoho přítele, který bydlí v Tišnově teprve 10 let. Po skvělém koncertu při slavnostním otevření rekonstruovaného letního kina mi říká: „Jsem rád, že tady žiju“. Já taky. Věřím, že spolek MOST bude mít možnost i v dalším volebním období dělat Tišnov lepším a proto je v příštích volbách opět podpořím.

MUDr. Karol Franc, praktický lékař

 


Líbí se mi programové priority MOSTu. Navazují a plynule pokračují v cíli aktivně se účastnit na veřejném a hospodářském životě i komunální politice Tišnova. Pokud jde o konkrétní body programu, těší mne, že se zabývá revitalizací a rekonstrukcí hotelu Květnice, dříve hotel Franke. Mám k němu stále rodový vztah. Projekt je velkorysý a jeho realizace by byla pro centrum Tišnova potřebné oživení. Záslužná jsou i další jednání s krajem o regulaci nákladní dopravy ve středu města. Zmínila jsem pouze dva body programu, ale i jeho další části jsou pro Tišnov a jeho obyvatele přínosem. Věřím, že se MOSTu podaří volební cíle naplnit. Hodně sil a dalších nápadů, protože TIŠNOV NÁS BAVÍ.

Ing. Petra Frankeová 


Již 2x jsem v těchto novinách napsal svůj názor na vedení města Tišnova a již 2x jsem vyslovil podporu spolku MOST. I když je v našem městě pořád co zlepšovat, tak jako tišnovského patriota mně těší, že se zde hodně akcí v poslední době podařilo úspěšně zrealizovat. Zhodnocení, jak se co povedlo, si každý občan provede sám, ale náš spolek Art Periscope vydal kalendář „Proměny města Tišnova 2023“, kde je na snímcích tišnovských fotografů zřejmé, jak se postupně naše město mění k lepšímu. Dejme proto ještě další 4 roky členům spolku MOST možnost, aby mohli všechny svoje započaté akce úspěšně dokončit.

Zdeněk Jílek, spolek Art Periscope Tišnov

 


Vedení města Tišnova si prošlo těžkým čtyřletým obdobím. Muselo se vypořádat s covidovými roky, prochází si měsíci spojenými s válkou na Ukrajině, i obdobím vysoké inflace a růstu cen energií. Jsem velice ráda, že se k těmto skutečnostem staví s jasným názorem a s cílem vždy adekvátně pomoci. Je to společná práce všech představitelů města, ale především jeho starosty – lídra. Být dobrý lídr je dřina. Takový člověk musí umět naslouchat, kriticky myslet a vyhodnocovat, být otevřený v komunikaci a mít vizi, ke které promyšlenými a citlivými kroky směřuje. I po mnoha letech, co Jiřího Dospíšila znám, si troufám tvrdit, že je stále dobrý lídr. Je to dříč a srdcař, člověk se zkušenostmi a pevnými morálními hodnotami, kterému rozvoj města není lhostejný. A to město potřebuje. Přeji mu, ať je na své cestě za svými cíli obklopen spolehlivými a tvůrčími parťáky, se kterými bude Tišnov dál zdokonalovat. Držím mu ve volbách pěsti.

Mgr. Ivana Kroutilová, ředitelka INSPIRO


Již potřetí se uchází MOST (Místní Občanský Spolek Tišnováků) o přízeň voličů ve volbách do zastupitelstva. Podrobně sleduji práci zastupitelů po celé volební období a musím konstatovat, že se pod vedením starosty Jiřího Dospíšila podařila celá řada investičních akcí. Je patrné, že získávání dotací na jednotlivé investice v dostatečném množství je základní podmínkou pro rozvoj města. Velmi kladně hodnotím zřízení speciálního útvaru na radnici, který se touto problematikou zabývá. Dopravní řešení na Riegrově a Černohorské ulici, smuteční síň, výstavba parkovišť před nádražím, podpora výstavby fotbalového hřiště, podpora kultury a sportu jsou toho důkazem. Členové MOSTu mě nezklamali a budu je v následujícím volebním období opět podporovat.

MVDr. Jiří Mouka, podnikatel


Příští rok oslaví Spolek Continuum vitae, jehož jsem předsedou, 10 let činnosti. Plných 8 let to byla spolupráce s městem za „starostování“ Jiřího Dospíšila. Cesta hrdelního práva, Vokounova vyhlídka, oživení Farské zahrady v letních měsících, odlévání zvonu ke 100. výročí ČR i akce experimentální archeologie, promítání historických filmů v kině Svratka, dobové fotografie v ulicích, přednášky o historii města a Porta coeli, obnovení Růzecké cesty a další. Všechny tyto projekty dopadly na výbornou také díky J. Dospíšilovi, jehož poctivý a férový přístup byl pro tyto projekty přínosem.  V současné době je rozpracován zatím největší projekt mapového portálu pro veřejnost – Pocketmaps, na kterém náš spolek spolupracuje už třetím rokem a v nejbližší době by se měl představit veřejnosti. Také na tomto projektu je znát významná podpora města.  Radnice se po volbách zcela jistě obnoví, přijdou nové tváře. Někdo záhy zjistí, že kritizovat vždy a všechno bylo daleko snazší, než být kritice sám vystaven a kritiku snášet.  Novému vedení i zastupitelstvu města bych přál, aby se nespoléhali jen na vlastní úsudek opřený o úzkou zkušenost, protože být zvolen zastupitelem ještě automaticky neznamená být kompetentní, ale aby se nebáli konzultovat městské zásahy a nové projekty s odborníky i občany, kteří mají k dané problematice co říct. Týká se to i kulturního a historického dědictví, kde se ukazuje, že svaté nadšení a dobré úmysly nemusí být vždy ku prospěchu věci. Prostor města je nakonec nás všech.  Do dalších let bych si osobně přál, kdyby intravilán i extravilán Tišnova ožil na vhodných místech prvky, které budou rozvíjet i lidského ducha, nejen jeho tělo, kdy další dětská hřiště nebudou vznikat jak přes kopírák, ale budou rozvíjet i dětskou imaginaci a kreativitu. Jiří Dospíšil je pro mě nejen zárukou kontinuity rozvoje města, ale i garantem, že se tyto dobré věci podaří dotáhnout do konce. Proto má můj hlas v podzimních volbách 2022.

Miloš Sysel, předseda Spolku CONTINUUM VITAE


Už je to prakticky pět let, co jsem se odstěhoval z Tišnova a deset let co jsem odešel z Tišnovské televize. I když bydlím prakticky za rohem, tak je to takový zvláštní pocit, procházet se městem, ve kterém jsem vyrůstal najednou jako návštěvník odjinud. Má to však i svoji výhodu. Mnohem lépe si tak mohu všímat změn, které místní kolikrát ani nevnímají, protože kolem chodí každý den. Jsem rád, že jsem se mohl některých změn zúčastnit. Jako když jsme s kamarádem v parku pod kostelem odlévali zvon do nové zvoničky, ve spolupráci s Continuum Vitae jsem vyrobil pomník obětem náletu na ulici hřbitovní nebo kámen s kolem na začátku Růzcké cesty. Pod Květnicí jsem letos umístil kámen s knihou připomínající doc. Lacinu, se kterým jsem léta spolupracoval, a natočili jsme před sedm desítek pořadů o přírodě. Se slzou v oku jsem loni jako technik firmy nej.cz tehdy na žádost kulturního střediska vypínal a vyřazoval z kabelovky Tišnovskou televizi, kterou jsem v roce 1998 s Ivo Medkem a Jaroslavem Pavlišem zakládal. I když jsem utekl za kopečky (myšleno Jahodnou a Luzichovou) a mé jméno najdete na nezávislé kandidátce v Lomnici, tak stále zůstávám členem MOSTu a i do budoucna se budu snažit být tomuto spolku užitečný třeba tím, že vidím dění ve městě zvenčí.

Ing. Radim Tichý, člen spolku MOST