Spolek MOST

Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST)
IČ: 03230066
Adresa: Husova 466, 666 01 Tišnov
č. ú.: 107-8428640267/0100

 • Spolek je dobrovolný a nezávislý svazek sdružující členy na základě společného zájmu.
 • Základním posláním spolku je aktivovat občanskou iniciativu v Tišnově.
 • Prvořadým cílem spolku je aktivní účast ve veřejném životě i v komunální politice, jakož i v dalších oblastech společenského a hospodářského života města Tišnov.

předseda: Bc. Jiří Dospíšil
místopředseda: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
členové výkonného výboru: Zdeněk Kunický, Aleš Navrátil, Ing. Tomáš Ondráček, Ph.D., Martin Klouda

Kontakt:
mobil:
Jiří Dospíšil – 608 271 172
Martin Sebera – 608 080 590
Aleš Navrátil – 603 803 786

e-mail: info@most-tisnov.cz
facebook: www.facebook.com/MOSTTisnov/


Zasedání výboru spolku MOST proběhla v termínech

 • 2019: 7. ledna, 21. února,
 • 2018: 11. ledna, 17. února, 21. března, 25. června, 23. července, 2. srpna, 28. srpna
 • 2017: 16. února, 13. dubna, 15. května, 31. května, 12. června, 10. července, 10. srpna, 5. září, 21. září, 6. listopadu
 • 2016: 1. února, 18. května, 30. srpna, 10. listopadu, 19. prosince
 • 2015: 11. května, 27. července, 26. srpna, 10. září, 30. září

Členské schůze spolku MOST proběhly v termínech:

 • 2019: 4. února, 5. května
 • 2018: 19. února, 21. května, 27. června, 3. září, 23. září (MOST na náměstí), 15. října, 23. listopadu
 • 2017: 9. ledna, 27. března, 11. září, 4. prosince
 • 2016: 21. března, 30. května, 12. září
 • 2015: 4. března, 21. června, 6. října
 • 2014: 23. října

Rozvahy a výkazy zisku a ztrát

2015, 2016, 2017, 2018, 2019


Stanovy spolku MOST, verze 21. 5. 2014
96 kB