Spolek MOST

Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST)
IČ: 03230066
Adresa: Husova 466, 666 01 Tišnov
č. ú.: 107-8428640267/0100

 • Spolek je dobrovolný a nezávislý svazek sdružující členy na základě společného zájmu.
 • Základním posláním spolku je aktivovat občanskou iniciativu v Tišnově.
 • Prvořadým cílem spolku je aktivní účast ve veřejném životě i v komunální politice, jakož i v dalších oblastech společenského a hospodářského života města Tišnov.

předseda: Bc. Jiří Dospíšil
místopředseda: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
členové výkonného výboru: Zdeněk Kunický, Aleš Navrátil, Ing. Tomáš Ondráček, Ph.D.

Kontakt:
mobil:
Jiří Dospíšil – 608 271 172
Martin Sebera – 608 080 590
Aleš Navrátil – 603 803 786

e-mail: info@most-tisnov.cz
facebook: www.facebook.com/MOSTTisnov/


Členské schůze spolku MOST proběhly v termínech:

 • 2023: 13. února
 • 2022: 28. března
 • 2021: 16. června
 • 2020: 10. února, 14. září
 • 2019: 4. února, 9. září
 • 2018: 19. února, 21. května, 27. června, 3. září, 23. září (MOST na náměstí), 15. října, 23. listopadu
 • 2017: 9. ledna, 27. března, 11. září, 4. prosince
 • 2016: 21. března, 30. května, 12. září
 • 2015: 4. března, 21. června, 6. října
 • 2014: 23. října

Rozvahy a výkazy zisku a ztrát

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021


Stanovy spolku MOST, verze 21. 5. 2014
96 kB