Strategický plán města – aktualizace

21 září, 2021 Koncepce, MOST, Radnice0

Strategický plán města – aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025

Garanti aktivit Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025 vypracovali aktualizace, monitoring a hodnocení aktivit. Byl zpracován vývoj indikátorů strategických cílů a v návaznosti na hodnocení navrhují aktivity do
akčního plánu na rok 2022. Přílohy zahrnují aktualizace aktivit týkající se upřesnění termínu realizace, nákladů, drobných upřesnění v názvech aktivit či návrhy radikálních změn týkající se vyřazení aktivit.

ODKAZ NA STAŽENÍ

Materiál bych předložen a schválen na Zastupitelstvu dne 20. 9. 2021

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.