Měsíc: Červen 2018

CZT – řešení

Martin Sebera /19 června, 2018

Vážení občané, dovolte mi informovat Vás o dalších krocích v oblasti centrálního zásobování teplem (CZT), které vyústilo revidováním stávajícího (z roku 2002) a vytvořením nového smluvního vztahu s provozovatelem CZT číst více →

Koncepce, studie a strategie města Tišnova

MOST Tišnov /17 června, 2018

aktualizace 19. 7. 2019 Investujeme, budujeme a zvelebujeme město Tišnov:  www.promeny-tisnova.cz + Investiční výhled Ve volebním období 2014-2019 přijalo, vypracovalo, vyhodnotilo a představilo vedení města s širokou paletou spolupracovníků a autorů hned několik číst více →

Magister Optimus 2018

Martin Sebera /4 června, 2018

V pondělí 4. června byli v obřadní síni tišnovské radnice oceněni pedagogičtí pracovníci všech tišnovských škol a školských zařízení. Úvodní slovo místostarosty pro školství Martin Sebery: Vážení hosté, dámy a číst více →

CZT v Tišnově 2018

MOST Tišnov /3 června, 2018

V následujícím přehledu popisujeme řešení problematiky Centrálního zásobování teplem (CZT) v Tišnově, které vyústilo v červnu 2018 revidováním stávajícího a vytvořením nového smluvního vztahu. Tento má vytvořit podmínky pro optimalizaci ceny tepla ve číst více →