Magister Optimus 2018

4 června, 2018 Školství0

V pondělí 4. června byli v obřadní síni tišnovské radnice oceněni pedagogičtí pracovníci všech tišnovských škol a školských zařízení.

Úvodní slovo místostarosty pro školství Martin Sebery:


Vážení hosté, dámy a pánové,
na soutěži není mnohdy nejzajímavější ani tak to, kdo vyhrál, ale podle čeho se vítěz pozná. Soutěž totiž obvykle není totéž co závod. Vítěze maratonu rozlišíme snadno, ale když je někdo nejlepší učitel? Jaká kritéria určují nejlepšího učitele?

Můžeme sledovat, jak se učiteli daří podporovat ve vzdělávání každého žáka ve třídě. Tedy hodnotit, kolik učitel vzdělal premiantů, ale jestli umí stejně pracovat s pomalými i rychlými, „chytrými“ i „méně chytrými“. Dále, jestli učitel používá inovativní formy výuky, tedy i něco jiného než výklad u tabule. A také, jestli jsou tyhle vychytávky přenositelné do jiných předmětů, k jiným učitelům. Ale taky, jestli tihle učitelé učí jiné učitele, jestli jsou zvyklí podělit se o to, co umí, s kolegy ve škole i napříč republikou. No a pak mě logicky zajímá, jak na nominované učitele reagují kolegové, žáci, rodiče, veřejnost. Velmi časté obavy, které nás provázely třeba při prvním vyhlášení v roce 2016, nebylo ani tak malé sebevědomí nominovaných, ale hlavně obava, co takovému „zviditelňování“ řeknou kolegové. Ano s panem starostou říkáme, že není ostuda dobře pracovat a dát to o sobě vědět. Ale není to stále úplně běžné a minimálně s tímto stavem hodláme bojovat.

Když pozorně poslouchám učitele, které já považuji za velmi dobré, tak se vlastně v jedné věci shodli. Že naučit děti předmět je důležité, ale ještě podstatnější je, aby uměli vycházet s druhými a pracovali s chutí. A že to je zároveň to nejtěžší. Dnes oceníme učitele a pedagogy, abychom jim poděkovali za jejich práci, kterou pomáhají dotvářet jedince, což je ku prospěchu celé naší společnosti. A jsem rád, že zde dnes jsou i zástupci a nominovaní ze škol, které město nezřizuje, naopak i tyto školy jsou pro nás důležité, protože sem chodí naše děti a my jsme rádi, že v Tišnově máme takovou širokou paletu partnerů. Dnešní setkání vychází z našeho jasného přesvědčení, že mezi pedagogy je plno velmi dobrých učitelů, jen o nich víme málo. A proto toto dnešní setkání berte jako malý střípek do mozaiky, co vše můžeme udělat my, představitelé města Tišnova, pro zvýšení prestiže učitelského povolání.

Za město Tišnov se snažíme vytvářet co nejlepší podmínky, ať už vysokou mírou investic, průběžnými opravami a rekonstrukce zázemí a infrastruktury, ale i měkkými aktivitami jakými jsou činnost Místní akční skupiny Brána Vysočiny a nebo Akčního plánu vzdělávání, zvaná MAP. Snažíme se, aby děti měly také co nejširší výběr mimoškolních aktivit tím, že významně podporujeme množství organizací zabývajících se volnočasovými a sportovními aktivitami mládeže. Staráme se i o to, abychom kladně mohli odpovídat na ono katapultovské „Co děti? Mají si kde hrát?“. Problematika školství je v centru naší pozornosti.

Vážení nominovaní, vážení hosté. Musím vyjádřit hluboký obdiv a dík všem učitelům, jejich každodenní práci. Vážím si Vaší odvahy a chuti pouštět se do nových věcí, které přináší změna legislativy, které přinášejí i zvýšené nároky společnosti, také rodičů. Cením si Vašich schopností pracovat na sobě a sdílet své zkušenosti s ostatními. Závěrem mi dovolte poděkovat úplně všem, kteří se na výchově příštích generací podílejí, všem, kteří dokážou v dětech zapálit a udržovat touhu po vzdělání a také všem, kteří se jim snaží vysvětlit, že být chytrý je cennější než mít chytrý telefon…

Seznam oceněných:

Jaroslava Koudelková Mateřská škola Sluníčko, Tišnov
Eva Jaroušková Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov
Olga Bártová Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky
Mgr. Marcela Fadrná Základní škola Tišnov, Smíškova
Mgr. Lenka Dufková 1. st. Základní škola Tišnov, nám. 28. října
Soňa Kvíčalová 2. st. Základní škola Tišnov, nám. 28. října
Mgr. Jaroslava Antošová společné mimořádné ocenění obou základních škol
Mgr. Kamila Cermanová Dětský domov Tišnov
Bc. Šárku Ondráčková Inspiro – středisko volného času Tišnov
Mgr. Milan Růžička Základní škola ZaHRAda
PhDr. Vojtěch Hanus Gymnázium Tišnov
Dagmar Fišerová Základní umělecká škola Tišnov
Mgr. Dana Staňková ZŠ – Střední škola a Základní škola Tišnov
Ing. Miroslav Jašek SŠ – Střední škola a Základní škola Tišnov