V nemocnici se blýská na lepší časy

13 června, 2018 Zdravotnictví0

Rok 2018 by opět mohl pro tišnovskou nemocnici znamenat určitou stabilizaci. Od zrušení lůžek akutní interní péče k 1. lednu 2017 uplynul více než jeden rok. Celý rok 2017 jsme aktivně vyjednávali se vše mi zodpovědnými organizacemi, jakými jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna, Odbor zdravotnictví Jihomoravského kraje a ředitelé brněnských nemocnic, aby za zrušená akutní interní lůžka v Nemocnici Tišnov byla zajištěna adekvátní náhrada v brněnských nemocnicích. Situace v roce 2018 má však k optimismu stále daleko. Tišnovští pacienti již nicméně nejsou programově odmítáni v brněnských nemocnicích. Proběhla také personální změna na pozici radního JmK pro zdravotnictví. Od března 2018 je novým radním Milan Vojta. V květnu 2018 jsme se s panem radním setkali v tišnovské nemocnici a debatovali o důležitých otázkách týkajících se zdravotnictví v Tišnově a jeho okolí. Byli jsme ujištěni o pozici tišnovské nemocnice v síti jihomoravských zdravotnických za řízení, neboť má v připravované koncepci zdravotnictví JmK naše nemocnice nezastupitelné místo, a to v oblasti rehabilitační péče a péče o dlouhodobě nemocné. Dále jsme jednali o pohotovosti (LSPP), která bude stále zachována, dokonce se podařilo posílit personální oblast o dva lékaře. Své stálé místo v Tišnově má i Zdravotnická záchranná služba, nachází se tu aktuálně dva vozy, které dostatečně pokrývají Tišnov a jeho okolí. Čtvrtou pozitivní zprávou je informace o předpokládaném zahájení výstavby nového ambulantního traktu. O této investici bude rada kraje rozhodovat na svém zase dání na konci června 2018. Projektově je vše připraveno, počítá se zde s výstavbou sedmi ordinací a jedné lékárny. V roce 2018 by měly začít první výkopové práce s termínem dokončení 2019.

Další pozitivní zprávou pro tišnovské pacienty je též navýšení úvazku očního lékaře. Po dlouhodobém tlaku představitelů města společně se svazem diabetiků došlo na Krajském úřadu Jihomoravského kraje ve věci výběrových řízení k uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě této konkrétní zdravotní péče. Zjednodušeně řečeno v Tišnově bude nová oční lékařka. Ordinace začne fungovat během prázdnin, nyní jsou dokončovány nákupy potřebného vybavení, smlouvy s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a další administrativní úkony. Veřejnost bude o zahájení provozu včas informována.