Koncepce, studie a strategie města Tišnova

17 června, 2018 Koncepce0
Koncepce, studie a strategie města Tišnova

aktualizace 19. 7. 2019

Investujeme, budujeme a zvelebujeme město Tišnov: 
www.promeny-tisnova.cz + Investiční výhled

Ve volebním období 2014-2019 přijalo, vypracovalo, vyhodnotilo a představilo vedení města s širokou paletou spolupracovníků a autorů hned několik dokumentů, které jsou důležité pro budoucí plánování, pro zjištění stavu předmětné oblasti a pro řešení obecních problémů v širších souvislostech. Patří mezi ně:

 • Koncepce rozvoje Městského úřadu Tišnov – 2015 (pdf-2,2 MBpříloha-pdf-2.3 MB)
 • město nevytvářelo, připomínkovalo: Studie rekonstrukce nemocnice a výstavby nového ambulantního traktu – 2015 (zip-14 MB)
 • Územní plán Tišnov – 2016 (zip-66 MB)
 • Rekonstrukce letního kina včetně vybudování relaxační a přírodní sportovní zóny – 2016 (zip-18 MB)
 • Přednádražní prostor 2016 – (zip-41 MB)
 • Rekonstrukce ulic – Brněnská, Riegrova, Černohorská – 2016 (zip-2 MB)
 • Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou – 2016 (zip-236 MB)
 • Územní studie sídelní zeleně v Tišnově – 2016 (zip-27 MB)
 • Místní akční plán vzdělávání (MAP) 2017 – 2023
 • Generel dopravy 2017 (zip-97 MB)
 • Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou – Černohorská – 2017 (zip 4 MB)
 • Architektonický návrh smuteční síně – 2017 (zip-44 MB)
 • Bytová koncepce a akční plán výstavby a rekonstrukce 2017-2027 (koncepce-pdf-1 MBakční a střednědobý plán-pdf-200 kB)
 • Územní energetická koncepce města – 2017 (pdf-860 kB)
 • Koncepce sportu města Tišnova 2018 – 2021 (pdf-1,2 MB)
 • Návrh územní studii přestavbové plochy P5 v lokalitě „u pily“ v Tišnově – 2018 (zip-13,5 MB)
 • Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech – 2018 (zip-17 MB)
 • Koncepce cestovního ruchu a koncepce kultury 2020-2022 (pdf-39,6 MB)
 • Strategický plán města Tišnova pro období 2021-2025 (pdf-39,7 MB)

Představené, neprojednávané:

 • Návrh územní studie využití zóny za penzionem pod úpatím Květnice – 2018 (zip-33,4 MB)