Koncepce, studie a strategie města Tišnova

Červen 17, 2018 Koncepce0
Koncepce, studie a strategie města Tišnova

Investujeme, budujeme a zvelebujeme město Tišnov: 
www.promeny-tisnova.cz + Investiční výhled

 

Ve volebním období 2014-2018 přijalo, vypracovalo, vyhodnotili a představilo vedení města hned několik dokumentů, které jsou důležité pro budoucí plánování, pro zjištění stavu předmětné oblasti a pro řešení obecních problémů v širších souvislostech. Patří mezi ně:

 

Projednávané:

  • Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech – 2018 (zip-17 MB)
  • Návrh územní studii přestavbové plochy P5 v lokalitě „u pily“ v Tišnově – 2018 (zip-13,5 MB)
  • Návrh územní studie využití zóny za penzionem pod úpatím Květnice – 2018 (zip-33,4 MB)

 

Rozpracované:

  • Koncepce cestovního ruchu
  • Koncepce kultury
  • Strategický plán města Tišnova pro období 2021-2025