Finanční dar obci Mikulčice na odstranění následků živelní pohromy

19 července, 2021 MOST, Radnice0

Zastupitelstvu města Tišnova schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 500 000 Kč obci Mikulčice, IČO 00285102 za účelem odstranění následků živelní pohromy v obci Mikulčice.

Obci Mikulčice na Hodonínsku zasáhlo ničivé tornádo, které doprovázely silné bouřky a krupobití, a které dosahovalo stupně 3-4. Dle dostupných informací došlo v této obci k poškození přibližně 300 domů, škody se podle prvních odhadů vyšplhají na desítky až stovky milionů korun. Na pomoc s odstraněním škod zřídila obec transparentní účet č. 299 222 440/0300, na který bude finanční dar našeho města zaslán na základě darovací smlouvy.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.