Ze zápisníku místostarosty

30 března, 2023 Energetika, MOST0

Vážení spoluobčané, dnešní zápisník místostarosty věnuje novinkám z oblasti moderních technologií, na které se hodláme v nejbližších měsících a letech zaměřit. Tento pojem je velmi široký, a proto vyberu některé z nich.

  1. Komunitní energetika. Na základě trendů a vývoje cen komodit, vnějších faktorů, jako jsou válka na Ukrajině, období celosvětového zmatku pro covidu, je zlepšení energetické soběstačnosti a udržitelnosti města velkou výzvou. V rámci komunitní energetiky může obec spolupracovat s obyvateli a místními podnikateli na výrobě a distribuci energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou zejména solární či jiné elektrárny, bioplynové stanice nebo malé vodní elektrárny. Implementace komunitní energetiky v obcích není snadný proces a vyžaduje spolupráci a podporu ze strany obyvatel, místních podnikatelů, vládních institucí, legislativy a dalších zainteresovaných stran. Je důležité připravit si plán, zvážit finanční, technické a regulační výzvy. V letošním roce jsme se zaměřili v rámci fotovoltaických elektráren na čtyři objekty na městských budovách, které budou mít zajímavý ekonomický přínos. Realizace bude postupná, tak jak nám to povolí regulace distributora a zejména technický stav budov. Pokud bychom dokázali v průběhu tohoto a příštího roku dokončit např. tři sluneční elektrárny (ZŠ Smíškova, ZŠ nám. 28. října a koupaliště), dosáhneme ročních úspor kolem 1 mil. Kč, což sebou nese úsporu v odběru elektřiny a malý zisk za prodej. Celková investice má předpokládanou návratnost v horizontu sedmi let, při 20–25leté záruce výkonu fotovoltaiky.
  2. Místní akční skupina MAS Brány Vysočiny založila spolek Enerkom Tišnovsko, jehož jsme jako město Tišnov členem. Připomínám, že tento spolek nabízí bezplatné konzultace všem občanům, spolkům a firmám na Tišnovsku z oblasti energetických úspor. Hlavním cílem spolku je v budoucnosti po přijetí legislativy zprostředkování nabídky a poptávky mezi výrobci energie a odběrateli, osvětu mezi občany, jak mohou ušetřit energii a jaké mají možnosti při výrobě energie. Cílem spolku bude zajištění nižších cen, úspor a bez emisních dodávek energie pro místní komunity. Úspěšná implementace komunitní energetiky bude velkým krokem směrem k udržitelnější budoucnosti, která bude mít prospěch pro místní obyvatele a životní prostředí.
  3. Dalším tématem je vysokorychlostní internet, který je dnes již nezbytností pro efektivní rozvoj a fungování moderní obce. Vysokorychlostní internet umožňuje obyvatelům pracovat z domova, poskytuje přístup k online vzdělávání, zdravotní péči a mnoha dalším službám, které jsou dostupné online. Výstavba vysokorychlostního internetu v obcích v roce 2023 je aktuálně postavena na spolupráci s místními a globálními poskytovateli internetových služeb. V březnu jsme se potkali na radnici se zástupci velkých i lokálních poskytovatelů internetu a shodli jsme se zejména na koordinaci městských staveb s investičními záměry poskytovatelů. Město bude předstihnout a informovat o termínech a rozsahu oprav komunikací a chodníků a vyzve poskytovatele k přiložení jejich infrastruktury.
  4. Od loňského podzimu máme Komisi moderních technologií jako poradní orgán Rady města. Tato komise je složena z odborníků, kteří jsou ochotni a schopni poradit Radě především v oblastmi, jako jsou: problematika úspor – od perlátorů na vodní baterii, což je drobná součástka v ceně cca 100 Kč, která dokáže ušetřit 70% spotřeby vody, přes postupnou výměnu a přechod na LED osvětlení například na veřejném osvětlení, neboť veřejné osvětlení je největším „žroutem“ financí za elektřinu, až po nasazení tepelných čerpadel v městských budovách. Dalšími tématy budou elektronizace žádosti o městské dotace. Na online systému přihlášek v rámci zápisů do mateřských a základních škol jsme již dávno zvyklí a už jej bereme jako standard. Drtivá většina z nás je zvyklá nakupovat zboží ve shoppech. Některé vybrané služby města bychom rádi také nabídli v „městském e-shopu“, a to například možnost zaplatit poplatky za komunální odpad či možnost propojit agendy s Portálem občana aj. Určitě přijdeme na řadu téma elektromobility, chceme spustit interaktivní územní plán, na první pohled nápadnou, ale především silnou podpůrnou aktivitou bude elektronizace pasportů, BIM modely v otevřeném formátu aj. Už nyní všechny městské investice respektují technologie pro podporu hospodaření s vodou a pro adaptaci a mitigaci klimatických změn. Předseda komise Moderních technologií je Tomáš Ondráček a moc se těšíme na naši spolupráci.
  5. Drobný střípek na závěr. Členové Rady města i zastupitelé dostávají materiály už jen v elektronické podobě. Pro zajímavost počet stránek, které Rada projednala v roce 2021, byl 10 619, v roce 2022 7 852. Zastupitelé projednali materiály v roce 2021 o celkovém počtu 3 149 a v roce 2022 2 769 stran. Počet radních je pět, zastupitelů patnáct. Za roky 2021 a 2022 to bylo cca 181 tis. stránek. Nyní už materiály netiskneme
  6. A úplně na závěr prozradím, že připsání tohoto článku jsem použil umělou inteligenci ChatGPT.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.