Regenerace sídliště pod Květnicí

12 dubna, 2023 Doprava, MOST0

Ve středu 12. 4. 2023 proběhlo ve velkém sále Městského kulturního střediska Tišnov setkání ve věci regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí. Této schůzky se zúčastnilo vedení města a předsedové SVJ ve zmíněné lokalitě. V rámci tohoto setkání byly přítomným sděleny informace týkající se této plánované investiční akce. V rámci diskuze byl poté vymezen prostor pro zodpovězení dotazů týkajících se regenerace sídliště i dalších témat, o kterých chtěli předsedové s vedením města promluvit.
Informace o regeneraci veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí naleznete na webu https://www.promenytisnova.cz/

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.