Žádosti o dotace na rok 2023

24 dubna, 2023 MOST0

Rada města schvaluje žádosti o dotace do 50 tis. Kč. Žádosti o dotace nad 50 tis. Kč pak míří do zastupitelstva, v roce 2023 to bylo dubnové (24. 4. 2023). Níže uvádíme schválené částky v jednotlivých oblastech-

Prorodinné aktivity (300 000 Kč)

Žadatel

 

poskytnuto

Diecézní charita Brno – Zajištění rozvoje Dobrovolnického centra Oblastní charity Tišnov v roce 2023

 

130 000

Rodinné centrum Studánka, z.s. – Projekt psychologické a jiné odborné podpory pro rodiny

 

100 000

SPONDEA, z.ú. – Nejsi na to sám

 

40 000

Za sebevědomé Tišnovsko, z.s. – Zajištění psycholog. poradenství a supervize v LRKT Kalužníček v roce 2023

 

30 000

Celkem

 

300 000

 

 

 

Sportovní, kulturní a volnočasové aktivity seniorů (250 000 Kč)

Žadatel

 

poskytnuto

Pobočný spolek Lokomoce, z.s. Tišnov – Prevence zdraví seniorů

 

20 000

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s. – Tenis pro seniory 2023

 

69 200

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Tišnovsko – Zájezdy (doprava, vstupné)

 

25 000

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov – Zdravotní cvičení pro seniory v TJ Sokol Tišnov

 

44 000

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tišnov – Se zahrádkáři za poznáním v roce 2023

 

40 889

Celkem

 

199 089

 

 

 

Životní prostředí (250 000 Kč)

Žadatel

 

poskytnuto

HOJNOST z.s. – Ovocnářský kraj Tišnovsko

 

49 364

Klub rodičů Na paloučku Tišnov, z.s. – Každá kapka se počítá – podpora envir. výchovy dětí v mateřské škole

 

15 000

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. – Živý region na Tišnovsku pokračuje

 

42 240

Montessori lesní mateřská škola Ledňáček – Údržba zeleně a EVVO MLMŠ Ledňáček

 

29 000

Kynologický klub Tišnov – Sečení, údržba, hnojení a úprava travnatých ploch a zeleně

 

19 800

Vzdělávání pro život, spolek – Zahrádka v Dobroučku

 

21 000

Za sebevědomé Tišnovsko, z.s. – Ekoporadenství a envir. vzdělávání, výchova a osvěta na Tišnovsku 2023

 

73 596

Celkem

 

250 000

 

 

 

Sport a tělovýchova (3 300 000 Kč)

Žadatel

 

poskytnuto

Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s. – Podpora sportovní činnosti AFK Tišnov 2023

 

950 000

Atletický klub AK Tišnov, z.s. – Podpora činnosti Atletického klubu Tišnov v roce 2023

 

190 000

Bowlingový klub Xbowling Tišnov, z.s. – Podpora sportovní činnosti Bowlingového klubu v roce 2023

 

57 500

Klub českých turistů Tišnov – Tišnovská padesátka

 

18 000

Kynologický klub Tišnov  – Pomůcky pro sportovní kynologii, základní činnost, údržbu a opravy

 

14 700

Pobočný spolek Lokomoce, z.s. Tišnov – Rozvoj pohybových aktivit dětí 3-7 let věku, rodičů s dětmi do 3 let

 

35 000

Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s. – Provoz sportovní haly SSK Tišnov, z.s.

 

450 000

Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s. – Podpora a rozvoj basketbalové mládeže

 

297 500

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s. – Činnost a provoz SK Tenis Tišnov v roce 2023

 

906 000

Table Tennis Club Koral Tišnov – Sportovní činnost TTC Koral Tišnov, z.s.

 

129 300

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov – Sport v TJ Sokol Tišnov v r. 2023

 

252 000

Celkem

 

3 300 000

 

 

 

Kultura (800 000 Kč)

Žadatel

 

poskytnuto

de TOX, z.s. – Hudební festival BLUESOVÁ POMLÁZKA, 9. ročník

 

18 400

Diecézní charita Brno – ČAS FEST 2023

 

50 000

Havlík Ladislav – Ha-kapela 2023

 

34 000

Klub přátel fotografie Tišnov, z.s. – Fotografie pro prezentaci, propagaci a osvětovou činnost

 

18 000

Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek – “Osmadvacítka slaví 40”

 

25 000

Místní akční skupina Brána Vsočiny, z.s. – Božena Komárková 120 let od narození

 

31 500

Na Humpolce s.r.o. – Hudební koncerty malé formy

 

35 468

Rodinné centrum Studánka, z.s. – Kulturní akce pro rodiny s dětmi

 

53 000

Sbor Církve adventistů sedmého dne Tišnov – Živý Betlém

 

17 000

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z.s. – Podpora činnosti pěveckého sboru při Gymnáziu Tišnov, příspěvková organizace

 

15 000

Spolek Continuum vitae – Křížové a hraniční kameny na Tišnovsku, publikace

 

63 000

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov – Sokolovna a Karasovo divadlo 2023

 

211 700

Tišnovský komorní orchestr, z.s. – Činnost Tišnovského komorního orchestru

 

58 500

Za sebevědomé Tišnovsko, z.s. – Akce pro veřejnost Den lesních školek 2023

 

14 458

Celkem

 

645 026

 

 

 

Ostatní zájmová činnost (250 000 Kč)

Žadatel

 

poskytnuto

AUTO KLUB Tišnov z.s. – Přehlídka elegance historických vozidel 2023

 

30 000

Česká speleologická společnost, základní organizace 6-07, Tišnovský kras – Průzkumné práce v Tišnovském krasu

 

14 000

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Tišnov – Výstava drobného zvířectva

 

30 000

HOJNOST z.s. – Osvěta a podpora zapojení občanů do činnosti spolku Hojnost, z.s.

 

36 200

Místní akční skupina Brána Vsočiny, z.s. – Veletrh středních škol a videovizitky povolání

 

37 100

Radioklub Tišnov, spolek – Provoz a údržba majetku radioklubu, dovybavení anténní a měřící technikou

 

12 000

Spolek K.R.A.J. – Utužování sousedských vztahů

 

22 600

Spolek VINOHRAD – Poznej lépe svého souseda

 

7 100

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Tišnov – Rekondice, edukace, plavání

 

36 000

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov – Minerál Tišnov 2023

 

25 000

Celkem

 

250 000

 

 

 

Volnočasové aktivity mládeže (300 000 Kč)

Žadatel

 

poskytnuto

Montessori lesní mateřská škola Ledňáček – Podpora MLMŠ Ledňáček

 

21 000

Rodinné centrum Studánka, z.s. – Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců

 

80 000

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z.s. – Spolupráce mezi Gymnáziem Tišnov,p.o. a Gymn. Vojtecha Mihálika Sereď

 

17 500

Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova, z.s. – Podpora a zkvalitňování volnočasových a mimoškolních aktivit dětí

 

18 000

Spolek K.R.A.J. – Našim dětem

 

19 000

Spolek Odyssea Tišnov – Lukostřelba pro děti a mládež

 

20 000

Spolek VINOHRAD – Věnujeme se našim dětem

 

12 000

Vzdělávání pro život, spolek – Dobrouček

 

28 000

Za sebevědomé Tišnovsko, z.s. – Zajištění provozuschopnosti LRKT Kalužníček v roce 2023

 

60 000

Základní článek hnutí Brontosaurus 1. BRĎO TIŠNOV – GINGO – Obnova táborové základny – pokračování

 

24 500

Celkem

 

300 000

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.