Strategický plán města Tišnova na období 2021-2025, Koncepce cestovního ruchu a kultury

19 června, 2019 Koncepce, MOST, Radnice0

Zastupitelé města Tišnova přijali na zasedání dne 19. 6. 2019 důležitý strategický dokument na roky 2021-2025. Spolu s územním plánem se jedná o základní plánovací nástroj města Tišnova. Byl zpracován v rámci projektu „Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově“ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911, který spolufinancoval Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 v celkové výši 95 %. Strategický plán byl zpracováván s využitím „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jako nadstavbu tohoto strategického dokumentu byla zpracována i příloha pod názvem „Budoucnost města Tišnova očima dětí a studentů“, kterou tvoří literární a výtvarné práce dětí, žáků a studentů tišnovských škol, kteří byli rovněž do strategického plánu aktivně zainteresováni.

Současně na stejném zasedání byly odsouhlaseny další dva koncepční materiály a to Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku a Koncepce rozvoje kultury ve městě Tišnově. Oba dva předkládané dokumenty sestávají ze 3 částí, a to z části analytické, části návrhové a akčního plánu na období let 2020 až 2022.

  • Koncepce cestovního ruchu a koncepce kultury 2020-2022 (pdf-39,6 MB)
  • Strategický plán města Tišnova pro období 2021-2025 (pdf-39,7 MB)