Jarní pozdrav starosty města

14 března, 2018 Společnost0
Jarní pozdrav starosty města

Přetiskujeme rozhovor, který vyšel se starostou Jiřím Dospíšilem v dubnovém čísle Tišnovských novin.

 

Milí Tišnované, dovolte mi, abych se s vámi podělil o několik aktuálních radostí i starostí.

JAKÉ INVESTIČNÍ AKCE PŘINESE LETOŠNÍ ROK?

Park pod kostelem finišuje. Do letošního pololetí získá město v samotném centru nový atraktivní prostor, který bezesporu zvýší kvalitu našeho života – umožní přímý kontakt s živou přírodou a stane se místem pro setkávání, příp. pro konání kulturních, vzdělávacích či jiných aktivit. Těšme se tedy společně na jeho předprázdninové slavnostní otevření!

„Tišnovské kostky“ konečně začínají mizet! Nejvýznamnější dopravní stavbou ve městě je od loňska probíhající rekonstrukce ulice Brněnská. První fáze – rekonstrukce kanalizace a vodovodu se pomalu chýlí ke konci. Kompletní rekonstrukce povrchu silnice a také vše související (chodníky, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, cyklostezka) přijde na řadu vzápětí. Do konce roku by mohlo být dílo hotovo. Vše závisí na Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, která nyní vybírá dodavatele. Na omezení jsme si již zvykli, je to nepříjemné, ale mám radost, že se s tím pereme statečně. Další, dlouhá léta očekávaná rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská bude zahájena již letos v dubnu první fází, a to výměnou plynovodu. O této akci se vás snažíme maximálně informovat všemi dostupnými prostředky – na webových stránkách, Mobilním rozhlasem, na Facebooku, v TN (více informací naleznete v samostatném článku tohoto vydání), TTV. Bude to bohužel opět spojeno s uzavírkami a stavebním ruchem, bez čehož to však nejde. Prosím, připravme se na to a snažme se být trpěliví.

Cyklostezka ke koupališti. S pomocí přidělené dotace bude rovněž realizován již přes deset let starý projekt cyklostezky vedoucí od ul. Ostrovec ke koupališti. Aktuálně běží výběrové řízení na dodavatele, termín dokončení je i s ohledem na poměrně velký rozsah prací stanoven do konce tohoto roku.

 

CO SE BUDE DÍT V NAŠICH ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH?

O prázdninách bychom chtěli pro naše děti opět o kousek vylepšit prostředí školských zařízení. Čeká nás poslední fáze rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ nám. 28. října a v Mateřské škole U Humpolky bude vyměněna elektroinstalace. Inspiro připravuje projekt venkovní učebny, která by měla vzniknout v dosud ne zcela utěšeném prostoru dvora za budovou gymnázia a bývalé hasičky, dnes sídla našeho skvělého střediska volného času.

 

NA ČEM DÁLE PRACUJEME?

Podpora města pro oblast sportu, kultury, volnočasových a jiných aktivit stoupá. Velmi si vážíme činnosti tišnovských organizací a spolků, které jsou důležitým „motorem“ kulturního, sportovního, volnočasového a jiného dění ve městě. Podpora města Tišnova v rámci řádných dotačních programů, které jsou tradičně vyhlašovány na začátku kalendářního roku, od roku 2014 stoupla o téměř jeden milion na současných 3 150 000 Kč. Na téměř dvojnásobek vzrostla za toto období podpora v oblasti kultury, nově byla zavedena podpora v oblastech životního prostředí, trenérů mládeže a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží. Jsem si jistý, že to jsou peníze investované správným směrem.

Veřejná prezentace aktuálních projektů města. Těší mne, že jsme v r. 2015 zavedli institut městského architekta. Ještě více mne pak těší, že tento post zastává renomovaná odbornice architektka Zdeňka Vydrová (již od roku 1992 městská architektka města Litomyšle, v r. 2016 nositelka Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury). Po listopadové besedě na téma „Veřejný prostor“ připravujeme další seznámení s plody, které spolupráce s ní přináší. Bude se jednat o představení urbanistických koncepcí, územních studií či studií konkrétních projektů, které město aktuálně řeší, a to formou výstavy spojené s prezentací autorů a diskusí s veřejností. Můžeme se těšit na řešení přednádražního prostoru, smuteční síň, projekt Parku pod kostelem, územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou, územní studii sídelní zeleně, územní studii v lokalitě bývalé pily či projekt rekonstrukce letního kina.

Komunikace s obyvateli města. Vedle samotné realizace konkrétních projektů či investičních akcí chceme nadále klást důraz na komunikaci s obyvateli města. Po spuštění Mobilního rozhlasu v říjnu loňského roku, který k dnešnímu dni využívá přes 1 200 obyvatel města, připravujeme další novinku. V dubnu zpřístupníme webové stránky, na nichž budou zveřejněny kompletní informace o uskutečněných, probíhajících a plánovaných projektech města. Prostřednictvím unikátního mapového portálu budete mít možnost se na jednom místě seznámit s tím, co se ve městě aktuálně děje či bude dít. Občané tak mohou načerpat veškeré informace, které mají ve věci projektů města k dispozici úředníci či volení zástupci města.

Kluziště u ZŠ Smíškova. Kluziště u ZŠ Smíškova má za sebou první zimní sezónu. Ledová plocha udělala radost více než patnácti tisícům platících návštěvníků (bruslící jednotlivci, skupiny žáků ze škol či hokejisté). Dalších více než pět tisíc vstupů odhadujeme u dětí do šesti let, které nemusí platit. Celkový příjem ze vstupného činil přes 400 tisíc korun. Děkuji kolegyním a kolegům ze zastupitelstva za dostatek odvahy, který prokázali při rozhodování o uvolnění financí na vznik tohoto sportoviště. A poděkování patří také všem pracovníkům města, kteří se na realizaci investice a následném provozu kluziště podíleli. Dobrá práce!

Nový nájemce hotelu Květnice? Je všeobecně známo, že situace v tomto tradičním tišnovském podniku v samotném centru města je již delší dobu neuspokojivá. S ohledem na „vousatou“ nájemní smlouvu uzavřenou v roce 1993 na třicet let s firmou Ekostavby Brno a také existující podnájemní vztah není řešení jednoduché. Vedení města v loňském roce vedlo několik jednání s nájemcem s cílem stav zlepšit. Nájemce však přes veškeré úsilí nového podnájemce nenašel. A tak na základě oboustranného (nutno říci korektního) jednání o možnostech ukončení nájmu jsme se v závěru roku rozhodli prostřednictvím vypsaného záměru hledat potenciální nové nájemce sami. Přestože prohlídku objektu absolvovalo několik místních i přespolních zájemců, ve stanoveném termínu se bohužel nikdo nepřihlásil. Situaci jsme však řešili dál a v únoru byl vyhlášen záměr pronájmu opětovně, tentokrát s již upřesněnými podmínkami ze strany města. Rádi bychom nalezli někoho, kdo v letošním roce zrekonstruuje celý interiér objektu a bude v něm provozovat především restauraci a krátkodobé ubytování v odpovídajících parametrech. A, světe, div se – zájemce se našel! Nyní nás čeká jednání o smluvních záležitostech, přičemž tyto bychom chtěli předložit k jednání zastupitelstva v měsíci dubnu. Tak snad to dobře dopadne. Podrobnosti, včetně konkrétních záměrů nového nájemce samozřejmě budeme chtít co nejdříve prezentovat veřejnosti.

 

Přeji vám příjemné jarní dny a dobrou náladu.

Jiří Dospíšil