Nová pobytová služba na Centru sociálních služeb

9 března, 2023 MOST, Zdravotnictví0

Centrum sociálních služeb (CSS) nabízí novou sociální službu – pobytovou odlehčovací službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, která je zaměřena na časově omezené pobyty osob potřebujících péči svých blízkých, aby si tito mohli odpočinout, načerpat síly, absolvovat dovolenou, lékařský zákrok v nemocnici atd. Tato služba je k dispozici občanům města Tišnova i občanům z obcí správního obvodu ORP Tišnov.

Odlehčovací služba je pobytová služba s nepřetržitým provozem, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v přirozenám sociálním prostředí. Služba pomáhá rodinám a osobám blízkým (odlehčí jim) po určitou dobu, kdy se z různých důvodů nemohou starat o své blízké např. nezbytný odpočinek, vlastní léčení nebo vyřešení jiných problémů. Služba je určena pro potřebné občany Jihomoravského kraje.

Provozní doba
24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Cíle sociální služby:

 1. Poskytnout uživateli podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho schopnosti, možnosti a dovednosti.
 2. Podporovat neformální pečující při zvládání náročných životních situacích či umožnit nezbytný odpočinek a prostor pro vyřízení osobních záležitostí.
 3. Vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí – tým zaměstnanců.
 4. Oddálit nutnost ústavní péče nebo hospitalizace. Přijímáme osoby se zdravotním postižením a seniory. Zdravotní stav uživatele musí být kompenzován bez potřeby trvalé ošetřovatelské péče. Přijímáme inkontinentní uživatele i trvale upoutané na lůžko. Nepřijímáme mobilní osoby s pokročilou demencí.

Cílová skupina

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věková struktura uživatelů:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Odlehčovací službu se neposkytuje:

 • klientům, kteří potřebují stálou lékařskou péči,
 • klientům závislých na drogách nebo jiných návykových látkách (např. alkohol), kteří vyžadují specifický přístup personálu,
 • klientům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči,
 • klientům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, kteří nejsou ochotní se přizpůsobit jinému než vlastnímu způsobu života
 • klientům mobilním s pokročilou demencí
 • klientům, kteří nesplňují podmínky pro poskytování pobytové sociální služby podle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.