Investiční výhled města na období 2019-2021

8 dubna, 2019 Koncepce, MOST, Radnice0

Výbor pro strategické plánování na svém zasedání 11. března 2019 vzal na vědomí aktualizovanou verzi Investičního výhledu města na období 2019-2021. V dokumentu jsou popsány nejdůležitější investice a opravy, včetně harmonogramu na příští 3 roky. U nákladů je uvedena i předpokládaná výše dotace.