Jak jsme změnili Tišnov

23 září, 2018 MOST, Radnice0
1
Close

Park pod kostelem

2
Close

Kluziště Smíškova

3
Close

Koupaliště – nové brouzdaliště a bufet

4
Close

Workoutové hřiště

5
Close

Pumptracková dráha

6
Close

Cesta hrdelního práva

7
Close

Nové informační centrum v suterénu hotelu Květnice + veřejné toalety

8
Close

Rekonstruovaná Galerie Josefa Jambora

9
Close

Poliklinika – nová okna, fasáda, výtah, sociální zařízení, nový interiér

10
Close

Komunikace od kruhového objezdu u nádraží k železničnímu přejezdu do Předkláštěří

11
Close

opravený Sběrný dvůr

12
Close

Nové učebny na ZŠ nám 28. října

13
Close

Výměna oken a fasáda MěKS

14
Close

Výměna oken a fasáda ZUŠ

15
Close

Plné využití budovy Riegrova (bývalá ZŠ)

16
Close

Zahájení prací na rekonstrukci ulice Brněnské

17
Close

Kanalizace a komunikace Za mlýnem (nový chodník k Deblínu)

18
Close

Cyklostezka závory - tenis, tenis – koupaliště

19
Close

Kanalizace Trnec (poslední nezakanalizovaná část města Tišnova)

20
Close

Kompletní rekonstrukce ulice Dobrovského a propojky na Horovu

21
Close

Klimatizace v kině

22
Close

Rekonstrukce fasády Hotelu Květnice

23
Close

Dětské dopravní hřiště

24
Close

Finanční spoluúčast města na opravách šaten a sociálek v Sokolovně

25
Close

Zlepšení atmosféry v zastupitelstvu a na MěÚ

26
Close

Zavedení úředních hodin starosty a místostarostů

27
Close

Žádné afér

28
Close

Rozhodování ve prospěch občanů („nikdo si nás nekoupil“)

29
Close

Zřízení funkce městské architekty a její obsazení odbornicí Ing. arch. Zdeňkou Vydrovou

30
Close

Personální změny k lepšímu – MŠ Humpolka, MěKS

31
Close

Rozkvetlý Tišnov (narcisy)

32
Close

Elektronické přihlašování do školek

33
Close

Oceňování učitelů, sportovců, občanů

34
Close

Stoupající podpora činnosti místních spolků

35
Close

Studie přednádražního prostoru

36
Close

Studie přednádražního prostoru

37
Close

Územní plán

38
Close

Územní studie – Hony I (RD) a III (MŠ a park), Pila

39
Close

Projekt - Smuteční síň

40
Close

Studie rekonstrukce letního kina

41
Close

Senior taxi

42
Close

Projekční připravenost výstavby nových a rekonstrukce stávajících bytových domů Na Mlékárně

43
Close

Podpora lukostřelců a vytvoření zázemí v areálu letního kina

45
Close

Koupě pozemku u sokolovny pro vytvoření nových parkovacích míst

46
Close

Navýšení kapacity školek o dětskou skupinu Potůček

47
Close

Parkování na náměstí

48
Close

Boj za zachování a zkvalitnění tišnovské nemocnice

49
Close

Podpora osadních výborů Jamné, Hajánky (oprava KD, koupě pozemků pro hřiště.....)

50
Close

Vyřešení problematiky centrálního zásobování teplem

51
Close

Směny pozemků v lokalitě Hony za Kukýrnou pro zbudování parku

52
Close

Dokončení ulice Dlouhé - vyústění na ulici Černohorskou

53
Close

Autobusová zastávka na Trnci

54
Close

Výrazné zvýšení financí na opravy bytů a nebytů v majetku města

55
Close

Nová cesta na Květnici z Ráboňky až k Srdíčku

Jeden obrázek mluví lépe a rychleji než tisíce vět. A tak jsme to shrnuli na jedno místo…

Investiční akce:

 1. Park pod kostelem
 2. Kluziště Smíškova
 3. Koupaliště – nové brouzdaliště a bufet
 4. Workoutové hřiště
 5. Pumptracková dráha
 6. Cesta hrdelního práva
 7. Nové informační centrum v suterénu hotelu Květnice + veřejné toalety
 8. Rekonstruovaná Galerie Josefa Jambora
 9. Poliklinika – nová okna, fasáda, výtah, sociální zařízení, nový interiér
 10. Komunikace od kruhového objezdu u nádraží k železničnímu přejezdu do Předkláštěří
 11. Opravený Sběrný dvůr
 12. Nové učebny na ZŠ nám 28. října
 13. Výměna oken a fasáda MěKS
 14. Výměna oken a fasáda ZUŠ
 15. Plné využití budovy Riegrova (bývalá ZŠ)
 16. Zahájení prací na rekonstrukci ulice Brněnské
 17. Kanalizace a komunikace Za mlýnem (nový chodník k Deblínu)
 18. Cyklostezka závory – tenis, tenis – koupaliště
 19. Kanalizace Trnec (poslední nezakanalizovaná část města Tišnova)
 20. Kompletní rekonstrukce ulice Dobrovského a propojky na Horovu
 21. Klimatizace v kině
 22. Rekonstrukce fasády Hotelu Květnice
 23. dětské dopravní hřiště
 24. Finanční spoluúčast města na opravách šaten a sociálek v sokolovně
„Neinvestice“:

 1. Zlepšení atmosféry v ZM a na MěÚ
 2. Zavedení úředních hodin starosty a místostarostů
 3. Žádné aféry
 4. Rozhodování ve prospěch občanů („nikdo si nás nekoupil“)
 5. Zřízení funkce městské architekty a její obsazení odbornicí Ing. arch. Zdeňkou Vydrovou
 6. Personální změny k lepšímu – MŠ Humpolka, MěKS
 7. Rozkvetlý Tišnov (narcisy)
 8. Elektronické přihlašování do školek
 9. Oceňování učitelů, sportovců, občanů
 10. Stoupající podpora činnosti místních spolků
 11. Vytvoření mnoha koncepčních materiálů – generel dopravy, bytová koncepce, koncepce sportu, koncepce kultury, koncepce cestovního ruchu…
 12. Studie přednádražního prostoru
 13. Územní plán
 14. Územní studie – Hony I (RD) a III (MŠ a park), Pila,
 15. Projekt – Smuteční síň
 16. Studie rekonstrukce letního kina
 17. Senior taxi
 18. Projekční připravenost výstavby nových a rekonstrukce stávajících bytových domů Na Mlékárně
 19. Podpora lukostřelců a vytvoření zázemí v areálu letního kina
 20. Mobilní rozhlas
 21. Koupě pozemku u sokolovny pro vytvoření nových parkovacích míst
 22. Navýšení kapacity školek o dětskou skupinu (kotelna na Květnici – logo)
 23. Parkování na náměstí
 24. Aktivity okolo tišnovské nemocnice (udržení LSPP, výstavba ambulatntního traktu)
 25. Podpora osadních výborů Jamné, Hajánky (oprava KD, koupě pozemků pro hřiště…..)
 26. CZT – Teplo
 27. Směny pozemků v lokalitě Hony za Kukýrnou pro zbudování parku
 28. Dokončení ulice Dlouhé – vyústění na ulici Černohorskou
 29. Autobusová zastávka na Trnci
 30. Výrazné zvýšení financí na opravy bytů a nebytů v majetku města
 31. Nová cesta na Květnici z Ráboňky až k Srdíčku