Vítr Na Honech (biokoridor)

20 července, 2016 Koncepce, Radnice0

Lehce provokativní titulek tohoto článku přestane býti vyzývavým hned v druhé větě. Možná jste si na vlastní kůži sami zkusili, že silný vítr jdoucí od Železného zejména v případě blížících se bouřek, dokáže v krajních domech na ulicích K Čimperku, Marie Pavlíkové, Formánkova, Ranného Valova a Štěpánova doslova odvát neupevněné vybavení zahrad, domů a balkónů. A to třeba i velikosti trampolíny pro děti. Jedna z možností, jak elegantně vyřešit tento stav, je postavení biokoridoru. O tomto záměru města se bohatě diskutuje na mnoha úrovních. Např.:

 • v Komisi životního prostředí
 • v Radě města
  • po mnoha projednání zápisů z komise životního prostředí Rada na svém zasedání z 19. 10. 2015 konstatuje, že biokoridor Na Honech je zařazen v návrhu nového územního plánu a po jeho vydání a nabytí účinnosti je možné se zabývat konkrétními kroky vedoucími k případné realizaci
 • na Strategickém výboru
  • na zasedání výboru dne 22. 6. 2016 představili předseda Komise životního prostředí Jan Křehlík a Ing. Hana Ondrušková přítomným členům informace o biokoridoru Klucanina – Květnice.
 • v Tišnovských novinách

Dovolím si z výše uvedených zdrojů provést shrnutí o možnostech biokoridoru v Tišnově. V případě Tišnova se jedná o cca 30 m široký biokordidor s multifunkčním významem, který plní hned několik funkcí:

 • funkce protierozní a mikroklimatická
 • funkce rekreační, estetickou a volnočasová
 • lze tímto způsobem vytvořit unikátní vegetační útvary pro zachování biodiverzity a genového potenciálu
 • dojde k posílení přirozené migrace rostlin a živočichů a tím i k zvýšení ekologické stability krajiny.

Nyní probíhá druhá vlna dotací pro roky 2015-2020, kdy lze na tyto akce žádat v některých případech až 100% dotaci z evropských peněz, tato možnost rokem 2020 skončí a nebude dále možná. Očekávaným problémem jsou předpokládané finanční náklady pro výkup a ochota stávajících majitelů posyktnout potřebné pozemky pro realizaci biokoridoru.

Nicméně je nutné konstatovat, že by Tišnov získal další výrazný bod pro pyšné občany vnímající kvalitu života v městě

A mezi nimi budou spokojeni i majileté již nelétajících trampolín 🙂