Střípky ze Strategického výboru v březnu 2016

27 dubna, 2016 Koncepce, Radnice0

Zápis a přílohy jsou zveřejněny na adrese: http://www.tisnov.cz/urad/organizacni-struktura/zastupitelstvo-rada-mesta/vybory-zastupitelstva/vybor-pro-strategicke

Informace o projektech města

Rekonstrukce ulice Brněnská – Riegrova – Černohorská

Jedná se o společnou akci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SUS) a města Tišnova. Vychází ze studie 2 roky staré. Při projednávání projektu jsme zvažovali několik variant, které se týkaly: křižovatky U Humpolky, řešení autobusových zastávek, křižovatky u pily a ulice Černohorská.

 • Křižovatka U Humpolky: varianta kruhová křižovatka. „Kruháč“ se sem nakonec nevejde a to zejména kvůli prostorově náročnosti včetně výškových poměrů. Navíc by nákladním autům byl ztížen průjezd zatáčkou s poměrně malým poloměrem, a také by se „kruháč“ přiblížil bytovkám v sídlišti Humpolka. Varianta „kruháče“ tím pádem byla zamítnuta. Hlavní silnice bude Dvořákova-Cáhlovská, takže dochází ke změně oproti stávajícímu stavu. Plánem a záměrem celého projektu je využití k vjezdu a výjezdu z/do Tišnova stávající kruhový objezd u Benziny.
 • Autobusové zastávky: na ulici Brněnské jsou přechody pro chodce vyřešeny s ostrůvkem uprostřed, na Cáhlovské je přechod i pro cyklisty, která navazuje na cyklostezku. Dlouhá debata byla nad zastávkou U Rybníčku. Nakonec zde zůstává, dokud nebude vyřešena doprava k nemocnici a k tomuto účelů bude posléze využita. Obecně jsou zastávky pro autobusy v jednom směru přímo v pruhu a druhá v zálivu, což je úmyslně zvolený zpomalovací prvek. Ulice Brněnská je chápána jako silnice uvnitř města, nikoliv výpadovka. Další zastávka byla plánována u pošty, nakonec bude realizována u bytovek. Taktéž se „špuntem“ v silnici, druhá v zálivu. U stávající zastávky je to prostorově neuskutečnitelné (bezpečnostní výhledy a odstupy). Chodníky všechny zůstávají u bytovek nedotčeny, kromě přidané rampy pro vozíčkáře. Chodník blíže železnice se stane cyklostezkou v režimu smíšeného využívání chodci i cyklisti.
  • Celá akce se projednává i v komisi životního prostředí, neboť je zde několik lip, které bude třeba odstranit. Zřejmě dojde ke kácení 4 líp a poté kácení náletů (agáty, …). Za všechny vykácené stromy bude provedena náhradní výsadba.
  • Počet parkovacích míst bude realizován dle stávajících předpisům, které jsou přísnější u rozhledových úhlů a náhledů. Stávající počet parkovací stání u bytovek se tak sníží. Parkovací místa budou i na druhé straně u aleje, což je od rodinných domků ve větší vzdálenosti. Parkoviště u skleníku patří městu a to zůstane.
 • Křižovatka u pily – chodník zůstane původní. Tento projekt, který končí na křižovatce, bude navazovat projekt Trnec, kde zatím nemá SUS dořešen. Celá stavba Drásov-Tišnov-Humpolka je investiční krajská akce, která začne v roce 2017.
 • Černohorská – zde bude nová zastávka u hřbitova, v místě, kde se odbočuje ke hřbitovu. Výjezd z parkoviště musí být kolmý k hlavní silnici, zde bude navazovat chodník společně s cyklostezkou a je zpracována verze, kdy chodník vede kolem pomníku a druhá varianta bude chodník za pomníkem, jak je to nyní. Druhá zastávka ve směru do Tišnova je posunuta pod kotelnu, u „trafačky“. Požadavek u Černohorské je oboustranný chodník, parkovací plochy jsou níže a jsou pouze vpravo ve směru od Železného a bude zde alej stromů. Autobusová zastávka bude u křižovatky Dvořákova-Černohorská-Riegrova, co nejblíž nemocnice. Policie nedovolila udělat zastávku formou „špuntu“, zálivy tam z bezpečnostních důvodů nejsou možné.
 • nový „kruháč“ v místě křižovatky Dvořákova – Černohorská – Riegrova má několik variant, nakonec nejvhodnější varianta je „vycentrovaná na střed“ stávající křižovatky. Je zabraná část parku, hřiště pro děti bude odděleno od silnice keři.

 

Smuteční síň

Vybudování smuteční síně v areálu nového hřbitova pro vybudování důstojného místa pro pořádání pohřbů, přibližný počet zemřelých v Tišnově je ročně cca 100, v ORP Tišnov pak cca 300 osob. Nyní se dojíždí do Veverské Bitýšky nebo Brna. Realizace smuteční síně lze dosáhnut 2 způsoby:

 1. prohlédnout smuteční síně v blízkém i širokém okolí Tišnova, zjistit jak jsou provozovány, jak fungují, jaké mají klady i zápory, což pomůže pro zadání a s tímto zjištěním oslovit projektanty a poté zpracovat studie ve variantním provedení. Na to navázat veřejná zakázkou formou přímého oslovení vytypovaných projektantů
 2. cesta architektonická soutěž – otevřená nebo vyzvaná. Soutěžící se zúčastní a ze seznamu návrhů z toho vyjde vhodný návrh smuteční síně.

Aktuálně má projektový tým za sebou prohlídku smutečních síní v Bitýšce, v Novém Městě na Moravě, Žďáru nad Sázavou, Pardubicích, Šlapanicích a Újezdě u Brna.

 

Náměstí míru

Cílem je kompletně zrevitalizovat okolí a navrátit funkci historického jádro města pro potkávání se a pořádání kulturních akci. Cíle bude dosaženo architektonickou soutěží, ze které vzejde návrh, který se vyhlásí zřejmě příští rok. Otázka zůstává, jak bude vedena doprava přes náměstí, zda vůbec či ne. Na otázku odpoví právě vyhlašovaná koncepce dopravy. Projekt předpokládá následující časový harmonogram:

 • říjen 2016 – finalizace soutěžních podmínek a podklady pro vyhlášení soutěže,
 • vlastní soutěž od února 2017,
 • 2-3 měsíce pro předkládání návrhů

Dosud byla zpracována odborná analýza nám. Míru a odborné posouzení této analýzy fakultou stavební VUT Brno. Vznikl ovšem problém s autorskými právy, město jimi bohužel nedisponuje, tudíž v minulosti zhotovené návrhy nelze použít.

 

Letní kino

Otázka letního kina je už poměrně letitou záležitostí, o které se hovoří od roku 2011. V roce 2015 byl sestaven odborný tým se zadáním zjistit současný stav (typicky lukostřelci a kulturní akce MěKS) a navrhnout rekonstrukci letního kina s požadavky, které má MěKS pro pořádání festivalů, vystoupení divadelních spolků a pořádání jiných kulturních akcí a spojit využití prostoru se stávajícími činnostmi lukostřelců. Smyslem je posun a otevření lokality více veřejnosti. Vybudováním lesoparku se zázemím.

Výsledkem jsou 3 varianty,

 • rekonstrukce amfiteátru a variantní řešení stavebních úprav budov.
 • další možnou variantou je využití areálu lesoparku pro 3D lukostřelbu.
 • novou variantou je koncepční řešení včetně propojení s horou Klucaninou. Projekt se snaží uchopit prostor pro uskutečnění čilejšího turistického či cestovního ruchu. Myšlenka se rozvinula do podoby, že Klucanina je unikátní prostor, který mže být využit pro cyklistiku a pěší turistiku a bude ji možné skloubit s cestou hrdelního práva. Letní kino by tvořilo zázemí pro všechny tyto aktivity. Zvažuje se nejen cena výstavby ale i provozní náklady (počítá se s novým centem, geopark, amfiteátr zůstává nezměněn, je zde i horolezecká stěna, nabízí se i relaxační centrum-welness, sauna i možnost dřevěných atrakcí, pohybové aktivity formou tělocvičny v přírodě.

 

Studie všech výše uvedených záměrů, včetně obrazových příloh a podrobnějšího komentáře naleznete v přílohách ze zasedání Strategického výboru v roce 2016

http://www.tisnov.cz/urad/organizacni-struktura/zastupitelstvo-rada-mesta/vybory-zastupitelstva/vybor-pro-strategicke

MOST