Vyjádřili nám podporu…

Mgr. Alena Adamcová, učitelka ZŠ

Většinu kandidátů spolku MOST znám osobně a dlouhodobě. S mnohými z nich mě navíc pojí letité přátelství, což považuji za jednu z nejdůležitějších hodnot mezilidských vztahů. V uplynulém volebním období se projevili jako dobří hospodáři a proto mají moji plnou důvěru pro vedení našeho města a je mi ctí je takto podpořit.

MUDr. Martin Blaťák, zubní lékař

Ve vedení města by měli být lidé, za které se nebudeme stydět. Jirku Dospíšila znám dlouhá léta. Jeho vizitkou je působení na tišnovském úřadě i například v klubu stolního tenisu, kde prokázal, že je to schopný a pracovitý člověk, kterému nejde jen o vlastní prospěch či zviditelnění. S můstky se ve své praxi setkávám často, ale tenhle MOST se mi opravdu líbí!

MUDr. Karol Franc, praktický lékař

MOST je pro mne spolek spolehlivých a schopných lidí, kteří umí naslouchat potřebám  občanů Tišnovska a dělají  z Tišnova příjemné a krásné místo k žití. Za čtyři roky  je za nimi nepřehlédnutelný kus práce. Navíc je to baví! Fandím jim. Mají moji důvěru a proto je podpořím v říjnových komunálních volbách.

Petra Frankeová

Zalíbil se mi volební slogan MOSTu Tišnov nás baví. Je moderní a neotřelý, jeví se jako jednoduchý, ale pro mne skrývá širokou škálu dění, které MOST čeká, plánuje a které chce splnit svým volebním programem. Já se ale ve svém zamyšlení chci vrátit trochu zpět a připomenout si i sama sobě drobné „střípky“, které pak i z jiných oblastí tvoří celou mozaiku života města a jeho obyvatel. Jde o maličkosti, jsou to pouze slova obyvatele Tišnova, který vnímá dění kolem sebe a může říct, že se mu tady hezky žije. To je veliká životní deviza.

Ale už k mým „střípkům“.První se týká tiskových sdělovacích prostředků, tedy Tišnovských novin, jejichž vydavatelem je město. Za několik posledních let se z nich stalo moderní regionální periodikum, na něž může být Tišnov právem hrdý. Myslím si, že není tolik takových novin-časopisů, které se s tím naším dají srovnat.Stálo by za to, pokud existuje nějaká soutěž nebo přehlídka tohoto tisku, přihlásit do ní Tišnovské noviny. Sama jsem celý svůj pracovní život zasvětila novinařině, shodou okolností ve vydavatelství časopisů pro zahraničí, a proto se domnívám, že mé hodnocení je objektivní. Noviny mají odpovídající obsahové zaměření, vkusnou grafickou úpravu. Jsou zajímavé, přináší mnoho informací a rad užitečných pro každodenní život občanů města, dávají prostor jeho představitelům, ale i všem spolkům, organizacím, institucím a důležité slovo v něm mají i občané. Nebojí se publikovat i jejich kritické či polemické názory a příslušní zástupci města se nebojí na ně reagovat. Jen tak dál, Tišnovské noviny!

Další můj postřeh se týká kulturní oblasti a nového prvku ve spolupráci kulturní instituce a občana. Možná to bylo nahodilé, ale byl to pro mne nový pozitivní poznatek. Letos už podruhé jsem mohla vyjít vstříc nápadu, aby se zajímavý program uskutečnil u nás v zahradě. Loni proběhlo zahájení festivalu a open-air promítání filmu Velký Gatsby jako součást úspěšného festivalu Tišnov v pohybu, jehož hlavními protagonisty byly studentky gymnázia. Organizátorky stály u nás na stejném schodišti jako Vlasta Burian v roce 1934 ( byl přítomen slavnostnímu otevření rozhledny) a vítaly návštěvníky kina, ve které se setmělá zahrada proměnila. Akce se vydařila stejně tak jako letos v červenci, kdy se stejná místa roztančila v typickém hudebním rytmu první republiky. Byla to součást oslav ke stému výročí vzniku Československé republiky, které pořádalo město a jeho kulturní organizace. Netýkalo se to jen nás, ale do akce byli zapojeni další obyvatelé Riegrovy ulice, kudy procházel slavnostní průvod. Je to dobrý příklad přímé spolupráce města s občany.

Zmínit chci ještě Hotel Květnici, který se kdysi jmenoval Hotel Franke, a tak k němu mám jiný vztah než k ostatním budovám v Tišnově. Teď je chloubou náměstí a celého města. Má opravdu krásné „šaty“, Ale těm by měla odpovídat i nová hotelová náplň. A to je složitá, náročná a nákladná záležitost., Já věřím, že pokud MOST ve volbách uspěje, bude to jeho prostřednictvím prioritní úkol města. Vždyť zajít „na Květnici“ na dobré jídlo a pití se musí – tak jako v minulosti – stát samozřejmostí i dnes.

Daly by se hodnotit další příkladné počiny, které zaštítilo město. Dokončení parku u kostela, budování cyklostezky, služby tišnovského rozhlasu, taxi pro seniory a mnoho dalších. Ale o tom až někdy příště. Závěrem bych chtěla říct, že ve všech mých malých příkladech hraje roli město, a tím i MOST. A protože je to MOST pro Tišnov, má moji důvěru. Neboť Tišnov mě také baví.

Zdeněk Jílek, spolek Art Periscope Tišnov

Před čtyřmi roky jsem napsal na podporu MOSTu, že mi není lhostejno, kdo a jak město Tišnov vede a řídí. Naštěstí kandidáti tohoto spolku volby vyhráli a svými činy dokazují oprávněnost mého doporučení. Čtyři roky jsou však málo, aby mohli členové MOSTu všechny svoje tišnovské plány zrealizovat. Dejme jim proto šanci pokračovat v započaté strategii s cílem zodpovědně a s rozumem reprezentovat moje rodné město Tišnov.

Mgr. Ivana Kroutilová, ředitelka INSPIRO

V dnešní době, kdy se ze společnosti vytrácí slušnost, tolerance a pokora a populistická gesta se stávají hlavním tahákem voleb, si nadmíru cením lidí, kteří jdou cestou pevných morálních hodnot. Mezi takové osobnosti řadím i Jiřího Dospíšila, kterého si vážím pro jeho přímost, otevřenost, vstřícnost a úctu k druhým. Velký kus práce, který je za ním a jeho týmem vidět, svědčí o jeho elánu a houževnatosti dotáhnout věci do konce ku prospěchu města a občanů. Americký architekt a urbanista Alexandros Washburn praví: „Města jsou příjemná pro život jen tehdy, když lidem dostatečně záleží na jejich proměně.“ A já k tomu pouze dodávám, že Jiřímu Dospíšilovi na Tišnově opravdu záleží.

MVDr. Jiří Mouka, podnikatel

Minulého volebního období se poprvé zúčastnil MOST (Místní Občanský Spolek Tišnováků), kterému jsem vyslovil podporu, neboť jsem předpokládal, že kandidují lidé, kteří ve svém profesním životě již něco dokázali a skýtají záruku, že budou dobrými zastupiteli. Ve volbách získali 4 mandáty v 15 členném zastupitelstvu. V radě města zaujali místo starosty a místostarosty a další 2 členové jsou v zastupitelstvu. Po uplynutí 4-letého období, kdy jsem pravidelně sledoval činnost rady města a zastupitelstva, mohu konstatovat, že mě zástupci MOSTU nezklamali. Budu je aktivně podporovat a dávám jim opět svůj hlas. Cesta, kterou pod vedením starosty Dospíšila městská rada nastoupila, je správná.

Miloslav Novotný, tišnovská házenkářská legenda

MOST nastoupil před 4 lety do místní politiky s rozmyslem. Splnili své předvolební sliby a to tady dlouho nebylo. Řeší problémy normálních lidí a zejména tišnováků a nebojí se pojmenovat věci pravým jménem. A proto je podporuji a fandím jim i nadále…

PharmDr. Milan Sítora, lékárník

V minulých volbách jsem podpořil sdružení MOST. Po čtyřech letech vidím, že jsem se rozhodl správně. V kolektivních sportech platí pravidlo neměnit osvědčenou sestavu. Já bych s tímto týmem rozhodně pokračoval dále.

Miloš Sysel, předseda Spolku CONTINUUM VITAE

Na podzim roku 2014 se objevily ve volbách do tišnovského zastupitelstva vedle tradičních a trochu opotřebovaných tradičních stran a účelových hnutí  kandidátní listiny nezávislých spolků a občanských sdružení. Většina z nich měla jepičí život – jejich činnost skončila s volbami. Výjimkou byl MOST – MÍSTNÍ OBČANSKÝ SPOLEK TIŠNOVÁKŮ. Jejich slogan – „Chcete mít v Tišnově Most?“ mnozí zpočátku možná nepochopili, ale ten most se za poslední čtyři roky podařilo v Tišnově opravdu z větší části vybudovat. Na radnici skončily žabomyší války, rada se pod vedením starosty Dospíšila snaží celou dobu svá rozhodnutí stavět na většinovém konsensu zastupitelstva – jev do té doby naprosto nevídaný. A jak je dodnes znát, podařilo se MOSTU dát dohromady nejen volební kandidátku, která obecní volby nejenže vyhrála, ale jako jedinečná parta lidí, kteří to s Tišnovem myslí poctivě – vždyť většina z nich jsou tišnováky už v několikáté generaci – ve své činnosti pokračovala celé čtyři roky. A bylo to citelně znát hlavně při výběru investičních akcí. Ve městě se podařilo realizovat nebývalé množství projektů, které život v Tišnově pozvedly na výrazně vyšší úroveň a učinily pro jeho občany život ve městě zase o něco příjemnější.

A protože lidé z MOSTU jsou vlastně taky  spolek, rozumí i problémům a obtížím místních spolků, které se potýkají s potížemi realizovat některé obecně prospěšné projekty. Dodnes si pamatuji, když jsem se ocitl v potížích s prosazováním nápadu na vybudování Cesty hrdelního práva, na klíčový telefonát.  Na druhé straně linky se ozvalo:  „Dobrý den, Dospíšil. Tak co uděláme s tou Cestou hrdelního práva?“ A najednou se věci pohnuly dopředu. V brzké době se pak opravdu podařilo celý projekt připravit, získat na něho dotace mimo městský rozpočet a během dvou let pak úspěšně realizovat. Tišnov tak získal hojně turisticky navštěvovaný produkt a má se po dlouhé době od vybudování rozhledny zase čím pochlubit.

A ještě než skončil tento projekt, starosta Jiří Dospíšil pomáhal rozjet další atraktivní zajímavost na jihozápadní straně svratecké nivy – tzv. Vokounovu vyhlídku, která vzniká podle místa, odkud roku 1728 tehdejší syndik města Tišnova namaloval svou vedutu. Lidé tak budou mít za krátký čas možnost porovnat, jak se Tišnov  a Předklášteří za necelých 300 let změnily.

A podporu radnice měl náš spolek CONTINUUM VITAE i při dalších akcích, jako byly veřejné ukázky experimentální archeologie, přednášky, publikační činnost o historii Tišnovska a vlastivědné a historické vycházky po okolí.  Město Tišnov má silnou prorodinnou politiku, ale trochu pokulhávají projekty cílené na mládež a seniory. Náš spolek tyhle nedostatky už nyní čile s radnicí diskutuje a věřím, že se v brzké budoucnosti některé z nich podaří zase rychle realizovat.

Před čtyřmi roky se v podzimních komunálních volbách poprvé objevila nezávislá kandidátka MOSTu. Dnes vím, že tenhle „místní spolek“ volby vyhrál zaslouženě, navíc bez politické podpory a peněz stranických sekretariátů. A jejich čtyřleté působení na tišnovské radnici musím hodnotit na výbornou.

Věřím, že uspějí i ve volbách letošních. Můj hlas už teď mají.

Ing. Radim Tichý, publicista a kovář začátečník

Abych se přiznal, jako dítko z vesnice, co přišlo do paneláku, mě Tišnov moc nebavil. Nemohl jsem tu mít slepice, králíky, záhony, psa, traktor, prostě vše s čím bylo u prarodičů na venkově spousta zábavy. Ani jako výrostka mě Tišnov moc nebavil, noční život se spolužáky na kolejích a po studentských klubech docela kontrastoval s tichými opuštěnými ulicemi napříč potemnělým Tišnovem.

Tišnov mě začal bavit prakticky, až odezněla všechna ta divoká léta, a já najednou uviděl tu dynamiku krajiny v okolí tišnovské kotliny, kdy jsem i díky své práci poznal spoustu zajímavých lidí a příběhů a kdy jsem uvědomil tu úžasnou poetiku tichých opuštěných ulic, kde z amplionů obecního rozhlasu bylo slyšet rozhlas po drátě, co se tam dostával nějakou indukční vazbou.

Tišnov mě baví i teď kdy jsem se vrátil ke svým venkovským kořenům a město míjím cestou do práce a z práce. I tak si ale najdu čas, abych zase objevil něco nového nebo naopak městu něco na oplátku přinesl. Letos se mi třeba například podařilo udělat pár věcí, o kterých jsem přemýšlel dlouhou dubu. Jednou z nich bylo realizovat záchranu a digitalizaci filmu co byl v Tišnově natočen v roce 1928, jehož špatnou kopii sice měli Tišnováci možnost už několikrát vidět, ale originál chátral v depozitu muzea. Film bude k vidění v kině začátkem listopadu. Druhou věcí co jsem chtěl už dlouho udělat, bylo iniciovat výstavu o hradech na Tišnovsku, kdy se mi podařilo doslova ukecat Pavla Šimečka, aby nakreslil deblínský hrad a tím otevřel diskusi o jeho podobě. Výstava byla k vidění celé léto v tišnovském muzeu.

Tišnov mě baví i tím, že se tu dá realizovat díky správným lidem spousta zajímavých nápadů. Například letos na jaře jsme s kamarády vymysleli, že na městských slavnostech odlijeme zvoneček, co by mohl viset u vstupu parku a zvoněním by návštěvníky upozorňoval, že se park zavírá. Než jsme se nadáli tak z tohoto nápadu vznikla krásná zvonička s velkým zvonem odlitým přímo v novém parku.

Aktuálně by se dalo říci, že se nacházím ve schizofrenní situaci. Jsem občan Lomnice ale zároveň i člen spolku Tišnováků.  Osobně s tím ale problém nemám. Pro mě se Tišnov rozprostírá od Bílého potoka na jihu po severní cípy sýkořských lesů, od Pernštejna po Čebínku. Sice už nemohu MOST podpořit svým jménem na kandidátce, ale i v letošních volbách mu budu držet palce! A do budoucna se budu snažit být tomuto spolku užitečný třeba i tím, že vidím dění ve městě zvenčí. To je taky věc, kterou bych chtěl někdy zažít, vidět Tišnov očima cizího návštěvníka. Vím ale, že se mi to nikdy nepodaří, protože Tišnov mám už příliš  hluboko zakotvený ve své mysli.

Emilie Vallová, fyzioterapeutka Tišnov

Dění v Tišnově sleduji po celou dobu své pracovní praxe, která probíhala nejprve dvacet let v tišnovské nemocnici a nyní již téměř čtvrtstoletí v soukromé rehabilitaci na penzionu. A ve svém hodnocení mohu vycházet také z každodenních rozhovorů se stovkami lidí, kteří mojí rehabilitací každý rok projdou. Osobně jsem poznala všechny starosty, kteří se ve funkci vystřídali od revoluce. Při vší úctě k těm předchozím jsem přesvědčena, že Jiří Dospíšil je z těchto starostů nejvýraznější osobností. Kromě pracovitosti, slušnosti a poctivosti na něm oceňuji nejvíce to, že k práci na radnici přistupuje nikoliv jako k zaměstnání, ale jako k poslání. V tom jsme si velmi podobní, a proto mu fandím, aby byl starostou i po letošních komunálních volbách.