PhDr. Libuše Beranová

1) Libo, jsi poměrně aktivní a známá osoba. Přesto – mohla by ses, prosím, představit?

Žiji od narození v Tišnově, s manželem máme tři děti. Pracuji v místní akční skupině Brána Vysočiny, tedy jak již název napovídá, akční a aktivní zde být musíme! MASka je spolek, co rozděluje evropské finance přes svoji strategii do území 21 obcí Tišnovska, do území shání ale i finance z mnoha dalších zdrojů, také podporuje místní školy a šablony do škol, pomáhá neziskovým organizacím i podnikatelům, pořádá různé akce pro zemědělce, zpracovatele, ale i veřejnost, řešíme enviro témata. V současnosti se snažíme zabývat přípravou nového období 2021+, řešíme komunitní energetiku, krátké řetězce v odbytu (projekt Bioregion Tišnovsko) a projekt sdílení lidových tradic se Šamorínem. Pod městem Tišnovem vedu ještě projekt Místní akční plán vzdělávání Tišnovska, který se již 6 let snaží o zlepšení kvality vzdělávání dětí v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Tišnov.

2) Kandiduješ letos za Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST). Ale to není Tvoje první zkušenost s komunální politikou, že?

Kandidovala jsem již 3x, jednou jako nezávislá za TOP09 a STAN a pak pod uskupením NOTa (Nezávislí občané Tišnova).

3) Proč tedy letos – Ty a MOST?

V Tišnově žiji, Tišnov mě zajímá. Tišnov mě baví – toto je i motto MOSTu, nejen proto jsem se přidala. 😊

4) Co jsou podle Tebe hlavní problémy současného Tišnova?

Dlouhodobým problémem je zřízení PPP (pedagogicko-psychologické poradna) v Tišnově, která by rodičům i dětem ulehčila od dojíždění do Brna. Také se moc nedaří spolupráce města a podnikatelů, což ale nyní aspoň trochu řeší projekt Podnikni to.

5) Na co myslíš, že mohou být Tišnováci naopak hrdí?

Na projekt MAP vzdělávání Tišnovska, který město podporuje od roku 2016. V MAPu zapojeny všechny mateřské i základní školy (30 škol) z ORP Tišnova a mnohé organizace neformálního a zájmového vzdělávání.  Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání dětí v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Tišnov. Nyní se realizuje již třetí pokračování. Díky projektu se daří mezi školami lépe spolupracovat, sdílet si nejen zkušenosti, komunikovat, vzdělávat se i informovat.

6) Jak vidíš svůj možný přínos pro naše město?

V Tišnově jsem se narodila, studovala jsem zde až k maturitě. Mám zkušenosti jako učitelka základní školy v Tišnově a nyní již mnoho let pracuji jako projektová manažerka v MAS Brána Vysočiny, jejímž členem je i město Tišnov, také pod městem Tišnov vedu projekt MAP. Znám potřeby místních škol i spolků, mám zkušenosti se získáváním financí přes dotace pro kohokoliv, spolupodílím se na různých tišnovských akcích  – akce ve Farské zahradě (da Vinci, Bosch) i jinde (letos Hvězdné nebe nade mnou u Smíškovy školy), spolupořádám veletrh středních škol a firem v Tišnově, pomáhám Ukrajincům s adaptací v ČR (jazykové kurzy, adaptační skupiny), započala jsem projekt Podnikni to pro místní podnikatele, pomohla jsem zavést regionální značku i pro naše území (název Brněnsko originální produkt), aktivně se podílím také na svatováclavských hodech a mnohé další…v tomto všem vidím svůj přínos pro město a i nadále bych chtěla pro Tišnov organizovat mnoho akcí.

7) A ještě jedna osobní otázka na závěr – jak jsi strávila letošní dovolenou?

Letos jsme jeli s dětmi do Slovinska s Bohinjskému jezeru a odtud chodili do hor do Triglavského národního parku. Pak jsme přejeli na Pag k moři. Ještě plánujeme výlet do Vysokých Tater.