Mgr. Alena Adamcová

1) Aleno, mohla bys, prosím, říct na úvod něco o sobě?

Jsem rodilá Tišnovačka, mám velkou rodinu – skvělého muže a tři báječné dcery; práci, která mě moc baví; spoustu aktivit a koníčků. Prostě, jsem spokojený člověk.

 2) Kandiduješ letos za Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST). Ale to není Tvoje první zkušenost s komunální politikou, že?

Je to tak. Vždycky jsem se zajímala o věci kolem nás a nikdy jsem se nehodlala jen tak smířit s něčím, co nefungovalo nebo to nebylo dobré. Tak jsem se také dostala ke své první politické aktivitě, kdy jsem byla zastupitelkou Tišnova v letech 2006 – 2010 za stranu SNK- Evropští demokraté. Tehdy jsem si jako svůj osobní cíl dala prosazení řešení kapacity Základní školy Smíškova, která v té době musela využívat dvě budovy a podmínky byly značně nekomfortní pro děti i pro učitele. Chtěla jsem prosadit rozšíření budovy školy o nástavbu. To se mi ale tehdy nepodařilo. Byla jsem v opozici a chyběla širší politická vůle k této investici. Naštěstí, v dalších letech se okolnosti změnily a nástavba na základní škole se stala skutečností. Poslední desetiletí a realistická vize do budoucnosti jasně potvrzují, jak správné rozhodnutí to bylo, neboť dětí v Tišnově přibývá a potřeba větších školních prostor stále roste.

3) Proč tedy letos – Ty a MOST?

V posledních letech jsem byla hodně zaměstnána prací a péčí o rodinu; politické ambice mě opustily, ale zájem o věci veřejné nikoli. To v sobě člověk prostě nepopře. Sledovala jsem, co se na tišnovské radnici děje a jak se jim daří naše město zvelebovat. A viděla jsem spoustu pozitivních změn a hlavně, ochotu komunikovat. Ve sdružení MOST mám spoustu přátel a známých, většinu z dob, kdy ještě nebyli členy zastupitelstva nebo vedení města. A jsou pořád stejní. To mě přesvědčilo.

4) Co myslíš, že jsou v současnosti hlavní problémy Tišnova?

Tišnov se úžasně proměňuje. To musí vidět každý. Staví se, opravuje, vylepšuje. Jistě, je stále na čem pracovat a co zdokonalovat. Město je živý organismus, potřeby lidí se vyvíjejí, stejně jako nároky na kvalitu života a komfort. Ale to je přece přirozené. Právě tato dynamika je zajímavá a posouvá všechno kupředu. A co vidím jako oblasti hodné větší péče nebo zásadnějšího rozvoje? Pochopitelně to, co se odvíjí od každodenního života. K tomu, aby byl člověk spokojený, potřebuje několik věcí. Možnost pořídit si bydlení, mít kde nakoupit a dát děti do školky a školy, mít dostupnou zdravotní péči, pracovní příležitosti, dopravní infrastrukturu a také místo, kde může odpočívat, trávit volný čas a uspokojit svoje kulturní potřeby. V této souvislosti je to tedy navýšení kapacity předškolních a školních zařízení, zajištění dostatečné infrastruktury služeb, dostupnost lékařské péče, zejména oční a pediatrické ambulance. A určitě je na místě se ptát běžných lidí, co jim ve městě chybí, kde vidí rozvojové možnosti. Protože jenom otevřené a komunikativní vedení města, které dokáže naslouchat, může reagovat na konkrétní potřeby obyvatel. Zároveň vytváří prostředí důvěry, kde se může každý vyjádřit nebo navrhnout nějaké řešení. A potom už záleží jen na tom, jak mnoho lidí vnímá tu či onu potřebu. Neboť není pochopitelně možné vyhovět každému jednotlivci, ale nakonec je nutno rozhodnout, které řešení bude přijatelné pro většinu. O tom je demokracie.

5) Jak vidíš svůj možný přínos pro naše město?

Jsem komunikativní. To je asi moje nejviditelnější dovednost. Ráda diskutuji, hledám řešení, přemýšlím o možnostech i kompromisech. Znám dobře prostředí škol a celý život se pohybuji mezi dětmi. Chodím pěšky. To mi dává možnost vidět věci, kterých si z auta nevšimnete. A jsem nepoučitelný optimista. Na věci se vždycky dívám z té lepší stránky.

6) Je něco, co bys chtěla vzkázat Tišnovákům?

Jasně. Prosím, pečujte o svět kolem sebe a buďte aktivní. Pochvalte, když jste spokojení, a ozvěte se, když víte o lepším řešení. Buďte vnímaví k tomu, co se děje kolem vás. A hlavně – přijďte k volbám.

7) A ještě jedna osobní otázka na závěr – jak trávíš letošní dovolenou?

To je moc dobrá otázka J. Mám prázdniny, což je jedna z obrovských výhod učitelské profese. A moc si to užívám doma. Doháním resty v domácnosti a na zahradě, mám spoustu času na svoje koníčky, hlavně knížky a šití. A v srpnu se chystám na pár dní do Švédska, mojí oblíbené destinace, kde se v rámci programu Erasmus + zúčastním kurzu venkovního vzdělávání, což je oblast, která mě zajímá. A potom už zase hurá do školy!