Ing. Tomáš Ondráček, Ph.D.

1) Tomáši, mohl by ses, prosím, čtenářům trochu představit?

Ing. Tomáš Ondráček, PhD., Informatik, 47 let, ženatý, 2 děti. Od narození žiji v Tišnově. Navštěvoval jsem zde mateřskou i základní školu a tišnovské Gymnázium. V roce 1998 jsem absolvoval inženýrský obor Informatika a výpočetní technika na Fakultě elektrotechniky a informatiky při VUT v Brně. Na něj jsem navázal doktorským studiem se specializací na umělou inteligenci a neuronové sítě. V roce 1998 jsem stál při vzniku firmy ARTIN spol. s r.o. (později skupina ARTIN), zabývající se zejména vývojem software, kde pracuji dodnes. Umělé inteligenci a její aplikaci v robotice se dlouhodobě věnuji třeba v rámci projektu Roboauto (roboauto.cz), jehož cílem je vývoj roboticky řízeného vozidla, projektu virtuální recepční (areception.com) a dále jako externí spolupracovník na VUT v Brně. S rodinou rádi jezdíme do přírody, cestujeme, sportujeme, setkáváme se s přáteli. Více než 25 let jsem členem tišnovského BRontosauřího Dětského Oddílu (BRĎO), nejdříve jako vedoucí, následně pak asi deset let jako hlavní vedoucí a nyní již méně aktivně zejména jako podpora a příležitostná výpomoc. BRĎO je pro mne především dlouhá řada hezkých i silných zážitků z pořádání schůzek, výprav a letních táborů, pobytu v přírodě a navázání mnohých životních přátelství. Mám rád také rekreační sport, včelaření, dále kulturu a zejména hudbu, které se amatérsky věnuji jako člen neformálního hudebního uskupení, případně si zahrajeme jen tak s přáteli. S nadšením se účastním, či jinak podporuji, různé kulturní, společenské nebo hudební akce a projekty. Robotika a umělá inteligence jsou pro mne nejen prací, proto si (nyní již spolu se synem a kamarády) nenecháme ujít různé robotické a programátorské soutěže.

2) Kandiduješ letos do zastupitelstva opět za Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST). Proč zrovna MOST?

Mám rád, když se věci dělají přímo a opravdově bez zbytečného politikaření. A o to se parta lidí v MOSTu snaží. Chci tímto způsobem vyjádřit svoji podporu a připravenost přiložit také ruku k dílu. Motto: Věřím lidem a v lidi, v to, že společně dokážeme naše žití nejen v Tišnově posunout zase o kousek k lepšímu.

3) Kde podle Tebe současný Tišnov nejvíc „tlačí bota“?

I v tak hezkém a pohodovém městě, jako je Tišnov, se určitě dá spousta věcí zlepšit. Napadá mne třeba rozšíření počtu „nedostatkových“ ordinací praktických, dětských a specializovaných lékařů, lepší hospodaření s vodou v krajině nebo vybudování nabíjecí infrastruktury pro stále častěji se vyskytující elektrokola a elektromobily.

4) Co myslíš, že se ve městě v posledních letech naopak povedlo?

Líbí se mi park pod kostelem, farská zahrada a těším se, až zmohutní stromy v novém parku na Honech. K procházce mě láká Růzská cesta i nová stezka věnovaná panu Lacinovi. Určitě si zajdu do nově opraveného letního kina a rád budu jezdit i po nově zrekonstruovaných komunikacích na Brněnské a v budoucnu určitě i na Riegrově a Černohorské. Vítám i postupnou elektronizaci městského úřadu a možnost online rezervací nebo třeba řadu nápaditých projektů realizovaných v rámci participativního rozpočtu.

5) Jak vidíš svůj možný přínos pro naše město?

Rád bych přispěl názory a nápady zejména v oblasti rozumného využití moderních technologií v našem městě. Blízko mám také k životnímu prostředí, kultuře, podnikání i neziskovým organizacím a práci s mládeží.