Zelené strašení

9 října, 2020 MOST0

Na facebooku „Zelení Tišnov“ byl dne 21. 09. 2020 zveřejněn článek zastupitele Jana Křehlíka, v němž se vyjadřuje k odvolání Ing. Hany Ondruškové z funkce předsedkyně Komise životního prostředí. Jeho nadpis může působit dojmem, že před občany snad někdo něco tají. A v textu jsou dále kromě faktických údajů i domněnky či dokonce tvrzení, s nimiž nelze souhlasit a k nimž je na místě se vyjádřit.

Dovolím si tedy ubezpečit, že desítky usnesení rady, k nimž každý měsíc dochází, jsou zveřejňovány na webu města, a to vč. zápisů s přílohami a přehledem hlasování. Zastupitelstvo pravidelně projednává zprávu o činnosti rady včetně všech usnesení. Již v polovině srpna byla na webu města také zveřejněna odpověď na otázku, proč k onomu odvolání došlo.

Možná víte a možná ne, že rada i zastupitelstvo mají zřízeny své poradní orgány. Radě „radí“ 10 komisí, zastupitelstvu 5 výborů. Pracuje v nich okolo 130 členů. Širší veřejnost se může k rozvoji města kromě toho vyjadřovat mnoha dalšími způsoby. Ukázkovými příklady komunikace s veřejností, myslím, mohou být také letošní dvě video-prezentace.

Bylo by ještě pochopitelné, kdyby se p. Křehlík jako „spolukandidát“ zastal Ing. Ondruškové a vyjádřil s jejím odvoláním nesouhlas. Plně bych takové gesto respektoval. Ovšem komentovat tuto změnu, na níž má rada plné právo, slovy o zamezení vlivu širší veřejnosti na rozvoj města? A že prý rada značně omezuje zákonem nabízenou formu rozvíjení komunální demokracie? To je samozřejmě nesmysl.

K povzdechu p. Křehlíka nad nevyužitím jeho nabídky na členství v komisi, si dovolím poznamenat, že to je opět plně na rozhodnutí rady. A radní se při vší úctě k němu rozhodli, že nechtějí, aby jim radil. Nic víc, nic míň. Notabene tato snaha ani nekoresponduje s jeho tvrzením v článku TN z konce r. 2018 „Na předsedu ani člena Komise životního prostředí v novém volebním období nekandiduji. Chci se především plně věnovat práci opozičního zastupitele.“…

Již jsme si zvykli, že někteří z těch, kteří kandidovali do zastupitelstva za Stranu zelených, se tu a tam snaží vystrašit veřejnost. Strašáky v jejich rukou se stala např. témata:

  • protipovodňová studie (asi stokrát jsem deklaroval, že nikdo nechce kácet stromy a stavět betonové zdi);
  • dotace na sportovní areál na Ostrovci (kurty stojí, sportuje na nich převážně mládež, o kterou se skvěle starají trenéři místního klubu; po létech zde také namísto polorozbořených objektů drah a kabin v zoufalém stavu vyrostl krásný fotbalový areál, kde se za balonem honí hromada dětí);
  • zrušení Výboru pro strategické plánování (jehož existenci předtím sami zpochybňovali).

A tady jde, obávám se, o základní nepochopení. Vždyť podstatou demokracie je právě rozhodování většiny. Patří k tomu však i respekt k takovýmto rozhodnutím, jakkoliv se nám nemusí líbit. Ono odvolání bylo většinové (dokonce jednomyslné) a tedy zcela demokratické. Pokud někdo s tímto či jiným rozhodnutím nesouhlasí, má na to plné právo, ale podle mne demokracii rozhodně neprospívá vydávání dojmů za fakta či jejich překrucování. No a strašení už vůbec ne!

Jiří Dospíšil, starosta města (za spolek MOST)

článek, na který míří tato reakce: Změny o kterých vám nikdo neřekl