Tišnov začal pracovat na Studii adaptace na klimatické změny

2 října, 2020 MOST, Radnice0

Ve středu 30. září 2020 byla podepsána smlouva o dílo nazvaná „Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření“. Zpracovatelem studie je Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií společně s Nadací Partnerství.

Specifickými cíli adaptace jsou:

  • snižování negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova (opatření, zvyšující podíl přírodě blízkých ploch ve městech, vytváření a udržení systémů ekologické stability, budování zelených střech a zelených fasád),
  • snižování dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha (opatření vodního hospodářství, zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vody),
  • snižování energetické náročnosti Tišnova a podpora adaptace budov (využití technických prvků, solárních a fotovoltaických panelů, zateplování budov a jiná technologická opatření),
  • zlepšení připravenosti Tišnova v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení,
  • opatření edukativního rázu.

Záměr zadání studie  připravila pracovní skupina složená z odborných konzultantů – více informací najdete na www.tisnov.cz/adaptace-mitigace.

Na fotografii z tišnovské radnice sedí zleva: místostarosta Mgr. Martin Sebera, Ph.D., Ing. Jiří Schneider, Ph.D., děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a starosta města Bc. Jiří Dospíšil.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.