Členská schůze MOST

14 září, 2020 MOST0

V pondělí 14. 9. 2020 jsme se potkali na členské schůzi na tenisových kurtech na Ostrovci. Z důvodu zhošujících se covidových opatření jsme setkání koncipovali jako venkovní. Jednání za přítmí a nedbalého osvětlení s patřičnými rozestupy mělo zvláštní náboj.

Program:

 1. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019 a schválení účetní závěrky
 2. Aktuální témata:
  – priority rozpočtu města na r. 2021
  – investiční výhled města 2021-2022
  – participativní rozpočet
  – ostatní záležitosti
 3. Podněty členů spolku a diskuse
 4. Závěr