Členská schůze spolku MOST 10. 2. 2020

10 února, 2020 MOST 20200

Program:

1. Zpráva o činnosti výboru spolku za rok 2019

2. Rámcový plán činnosti spolku na období 2020-2021

3. Předběžná zpráva o hospodaření spolku za rok 2019

4. Rozpočet na rok 2020

5. Podněty členů spolku

6. Různé

7. Závěr