Stručné zamyšlení o chybách, omluvách a velkorysosti…

22 října, 2019 MOST0

Jiří Dospíšil, starosta města

V posledních měsících jsem se setkal s celou řadou dotazů a také kritických připomínek k projektům druhého fotbalového hřiště a později i dvou tenisových kurtů. Týkaly se rozličných věcí – mj. povrchu fotbalového hřiště, nedořešeného parkování, plánované cyklostezky, výše podpory města, absence dětského hřiště, neutěšeného stavu podchodu apod. Stejně tak vím, že mnoha připomínkám čelili zástupci klubů. Svojí poznámkou jsem chtěl obecně podpořit všechny, za nimiž je vidět kus práce a něco hmatatelného. Tím spíš, pokud to něco hmatatelného je určeno především pro naše děti. Pokud si to někdo bere příliš osobně, nic s tím nenadělám.

Stavba nových kurtů bohužel nebyla včas a řádně povolena. Byla to chyba (namísto tohoto slova lze samozřejmě dle libosti dosadit „průšvih“, anebo třeba „malér“…). To je neoddiskutovatelné! Za ni také nese tenisový klub následky – pravděpodobně dostane pokutu. Závažnost a společenskou nebezpečnost tohoto jednání jistě posoudí každý sám. Zdeněk Kunický se mohl vymlouvat na externí firmu, kterou si tenisový klub na vyřizování povolení najal. Neučinil tak a k problému se postavil čelem. Bezprostředně podnikl kroky potřebné k dodatečnému povolení stavby, k čemuž následně také došlo. Za chybu se omluvil, a to jak v Tišnovských novinách č.09/2019, tak veřejně 16. září na zastupitelstvu. Pokud někdo řeší formu omluvy, pak je mi to líto. Gentleman omluvu přijme a dál se v tom nepitvá…

Poznámka pana Vávry o hlasování ve sportovní komisi je naprosto zavádějící. Sportovní komise dotace neuděluje, pouze vyjadřuje názor a dává doporučení Radě města. Rada města pak v tomto případě sdělila svůj názor zastupitelstvu, které jakožto orgán ze zákona příslušný o dotaci také rozhodlo. Připomínám, že pro přidělení dotace hlasovalo 12 z 15 zastupitelů, včetně opozičních. Zdeněk Kunický se hlasování zdržel! Proti byl pouze Jan Křehlík (Strana zelených). Ze zápisu pak vyplývá, že pouze z důvodu, „že je spíše pro to, aby peníze šly do sportů dostupnějších pro všechny a sportů méně finančně náročných“. Chiméra o tzv. finanční nedostupnosti tenisu byla rozptýlena v článku „Co všechno jsme o tenise (ne)věděli?“ zveřejněném v srpnu na webu www.most-tisnov.cz.

Na závěr si dovolím poněkud osobní poznámku. Že jsem ve funkci starosty docela zešedivěl, je všeobecně známo. Veřejně tedy dodávám, že pro naše město „šedivím rád“. Je pro mě ctí být ve vedení města a mít možnost spolupracovat s rozumnými a konstruktivními partnery. Že bych ztrácel zrak, jak by snad mohl někdo z článku p. Vávry vyrozumět, zatím naštěstí nepociťuji… Nemyslím totiž, že bych něco přehlédl! Přeji nám všem do budoucna více nadhledu a velkorysosti k chybám druhých. Reakce na článek Spravedlnost má být slepá, občané nikoli.


Spravedlnost má být slepá, občané nikoliv

David Vávra, Strana zelených

Problematiku černé stavby dvou nových tenisových kurtů na Ostrovci, o které jsem psal v zářijovém čísle Tišnovských novin, jsem považoval za ukončenou. Bez úspěchu jsem se pokoušel ve dvou e-mailech vysvětlit svůj postoj k věci starostovi Jiřímu Dospíšilovi. Z tohoto důvodu mě překvapila starostova poznámka v říjnovém čísle Tišnovských novin o jednoduchém a laciném hledání chyb a označení tenistů za borce.

Na starostovu poznámku si dovolím reagovat jen stručně a v bodech:

  • postavit černou stavbu není chyba, ale porušení stavebního zákona a průšvih
  • požádat o milionovou dotaci na černou stavbu, není chyba, ale průšvih
  • uvést zastupitele při projednání žádosti o dotaci vědomě v omyl, není chyba, ale průšvih
  • užívat nepovolenou stavbu není chyba, ale porušení stavebního zákona a průšvih
  • požádat město o další čtyřsettisícovou dotaci na (stále) černou stavbu, není chyba, ale drzost

Za realizaci černé stavby a za podání žádosti o dotaci se předseda tenisového klubu omluvil na zářijovém zasedání zastupitelstva tak, že šlo o nedopatření. Panu Kunickému se prostě černá stavba přihodila. A žádosti o dotace na město pak zaslal asi omylem a omylem pro jejich udělení pravděpodobně hlasoval i ve sportovní komisi. Nepoukazoval jsem na chyby, ale na zásadní pochybení. Mrzí mě, že starosta města toto nevidí, nebo vidět nechce.