MOST a Zelení se sešli podruhé

4 září, 2019 MOST0

Ve středu 29. srpna se uskutečnila již druhá prázdninová schůzka zástupců spolku MOST (Jiří Dospíšil, Aleš Navrátil, Tomáš Ondráček) a Strany zelených (Jan Křehlík, Zdeňka Dohnálková, Pavel Brzobohatý) s cílem zlepšit atmosféru v zastupitelstvu a vzájemnou komunikaci.

Zástupci MOSTu využili tohoto návazného setkání především ke sdělení zpětné vazby vůči druhé straně. Diskutována byla témata týkající se stylu komunální politiky, preferování věcného řešení problémů před vzájemným soupeřením, podoby a financování volební kampaně, na minulé schůzce prezentované nedůvěry vůči spolku MOST, šíření nepřesných informací apod.

Od zástupců Strany zelených pak opakovaně zazněly dotazy ke studii odtokových poměrů, biokoridoru, dotaci pro sportovní spolky na Ostrovci či nově na stav tišnovských lesů a ovzduší.

Přestože se pohledy obou stran na pojetí komunální politiky nadále liší, obě strany se shodly na důležitosti některých aktuálních témat (např. řešení dopravy v centru města a kalamitního stavu v městských lesích) a také na jejich podpoře.

Jednání bylo zakončeno nabídkou spolku MOST na další společná setkání již nad konkrétními tématy, a to nejlépe za účasti odpovědných garantů či pracovníků radnice.