Pane Vávro, tady MOST, seznamte se…

25 dubna, 2019 MOST, Společnost0

Vyšlo v Tišnovských novinách 06/2019

Martin Sebera, místopředseda spolku MOST

MOST je zkratka Místního Občanského Spolku Tišnováků. Není to politická strana ani politické uskupení. Je to spolek a v tomto spolku jsou zastoupeni učitelé, lékaři, podnikatelé, sportovci, úředníci, důchodci i studenti. Platí si příspěvky, aby si vydělali na svůj chod, nepřijímají žádné dotace a ani žádné příkazy shora. Jejich členové a zároveň oponenti jsou občané Tišnova. Jsou aktuálně ve vedení města, naslouchají občanům a hájí jejich zájmy. Ne vždy dokáží vyjít vstříc všem občanům, ale to v mezích demokracie se spoustou protichůdných názorů jde často velmi obtížně. Nejsou kovaní politici a snad ani nikdy nebudou. Jsou to Tišnováci, běžní občané, kteří narážejí na různá úskalí komunální politiky. Ale nepolitikaří. V jednom však máme jasno, politika není o glosách, ale o práci. Proto máme semafor programového prohlášení (když něco slíbíme, a to zejména občanům, tak to chceme splnit), proto rádi pokračujeme v přenosech ze zastupitelstva, proto pokračujeme v tradici zveřejňování materiálů do zastupitelstva předem, proto se můžete objednat u jednotlivých členů vedení města od starosty přes radní a na schůzce probrat své záležitosti atd. A proto zveřejňujeme příspěvky na našem webu most-tisnov.cz. A děkujeme za vaše upozornění, dáme na to příště lepší pozor. Do TN  můžete psát dál, ale ještě více oceníme, pokud se s námi zapojíte do práce pro město, je jí tu vážně dost. Na závěr dovolte citát: „Práce ve vedení města a v zastupitelstvu je jako karavanní tábor, nenajdete v něm nic, co tam sami nepřinesete. Přinášet však musí všichni, jinak to fungovat nebude.“

Tento článek je reakcí na článek p. Davida Vávry v TN č. 5.

Tišnov, ne MOST!

David Vávra

Co má společného setkání starosty města s představiteli neziskových organizací, veřejné projednání strategického plánu a rozhovor místostarosty města o zrušení vyhlášky o společném školském obvodu? Tyto události se nějakým způsobem týkají našeho města a mohly by proto občany zajímat. Informace o nich naleznete na internetových stránkách Místního občanského spolku Tišnováků (www.most-tisnov.cz). Na internetových stránkách města byste je hledali marně; rozhovor vyšel s týdenním zpožděním v Tišnovských novinách. Co (mi) na tom vadí? Odhlédnu-li od toho, že bych informace o těchto událostech na internetových stránkách města očekával, spatřuji zásadní problém ve skutečnosti, že se všechny buď týkají veřejných peněz, nebo k jejich uhrazení došlo z veřejných peněz. Dále mi vadí nekritičnost dvou příspěvků na stránkách spolku MOST i samotného rozhovoru. Obávám se, že je to důsledek uveřejnění událostí na stránkách spolku MOST, který o sobě nebude psát nezaujatě. Setkání s představiteli neziskovek proběhlo v sále Městského kulturního střediska Tišnov a Jiří Dospíšil na něm vystupoval jako starosta města, nikoli jako předseda spolku MOST. Na setkání starosta informoval o změnách v dotačních titulech na rok 2019, tedy o veřejných penězích, o které mohou neziskovky žádat. Příspěvek na stránkách spolku MOST bohužel neuvádí, které neziskovky se setkání účastnily a zda starosta pozval všechny, nebo jen některé. Strategický plán se rovněž pořizuje z veřejných peněz a k jeho veřejnému projednání došlo v režii a v budově města. Ani v tomto případě není příspěvek příliš konkrétní. Nezmiňuje se o průběhu projednání, které lze označit za bouřlivé. Jedna ze zastupitelek za spolek MOST kvůli tomu projednání označila za nepřínosné!  V rozhovoru ohledně zrušení vyhlášky místostarosta Sebera zdůvodňoval postoj města a vysvětloval, proč ke zrušení vyhlášky došlo. Rozhovor s místostarostou vedl pracovník kanceláře starosty. To, že tak nečinil v osobním volnu, ale v pracovní době, tedy opět za veřejné peníze, potvrzuje mimo jiné fakt, že stejný rozhovor v dubnovém čísle zveřejnily Tišnovské noviny. V rozhovoru místostarosta neobdržel žádnou nepříjemnou otázku – např. proč ke zrušení vyhlášky došlo měsíc před zápisem do škol, když údaje o počtu dětí měli zástupci města k dispozici již v září minulého roku. Byl bych raději, pokud by o událostech informovaly webové stránky města. Nevadilo by mi, pokud by takovou informaci spolek MOST převzal a zveřejnil na svých internetových stránkách. Vadí mi, pokud obdobné články na webových stránkách města nejsou a občan musí navštívit webové stránky spolku MOST, nebo jsou zveřejněny později a město je tak od spolku MOST fakticky přebírá. V takovém případě nejde o nic jiného než o propagaci spolku MOST za veřejné peníze.