Jednání koalice 10. 4. 2019

10 dubna, 2019 MOST, Radnice0

Před dalším zastupitelstvem 15. 4. 2019 se opět setkala téměř kompletní koalice. V debatě byly zmíněny všechny body, které budou probírány na zasedání zastupitelstva (ZM). K jednání ke všem 29 bodům se postupně vyjádřovali kolegové zastupitelé.

Komunikace mezi kolegy zastupiteli probíhají bez zásadních problémů, objevené nesrovnalosti, ale i případné dotazy jsou odpovězeny a vysvětleny. Nenacházíme žádný zásadní spor, který by komplikoval spolupráci. Tato jednání mají pravidelný rámec, schůzky se konají vždy před jednáním zastupitelstva. Mimo to se mimořádně setkáváme i na řešení aktuálních témat, které se objevují v mezičase mezi jednotlivými ZM.