Setkání s představiteli neziskových organizací

Leden 28, 2019 MOST, Společnost, Spolky0

Starosta města Tišnova Jiří Dospíšil pozval dne 28. 1. 2019 na setkání zástupce neziskových organizací a spolků do velkého sálu Městského kulturního střediska na ul. Mlýnská v Tišnově. Společně s místostarostou města Martinem Seberou poděkoval všem spolkům za jejich činnost a připomněl neustále se zvětšující objem financí v dotačních titulech města. Zároveň zmínil i starou známou skutečnost, že kvalita a spokojenost spolkového života, a tím pádem života ve městě, není postavena na financích, ale na aktivitě zapojených občanů. Součástí setkání pak byla informace o změnách v dotačních titulech na rok 2019 a poté diskuse na téma fungování neziskových organizací ve městě.

Setkání se zúčastnili zástupci 28 spolků.