Ustavující zasedání Zastupitelstva města

6 listopadu, 2018 MOST, Radnice0

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Tišnova proběhlo v pondělí 5. listopadu 2018 ve velkém sále Městského kulturního střediska Tišnov. Na programu jednání proběhla volba členů Rady města.

Starostou se stal Jiří Dospíšil (MOST¨), 1. místostarostou Karel Souček (ODS) a neuvolněnými místostarosty Václav Šikula (ANO) a Martin Sebera (MOST). Dalším členem Rady je Aleš Navrátil (MOST).

Jednotliví členové si rozdělil kompetence

  • starosta Jiří Dospíšil – oblast rozpočtu, financí a hospodaření, oblast strategického plánování, oblast lidských zdrojů a interního auditu, oblast komunikace, vnějších vztahů a zahraničních styků;
  • 1. místostarosta Karel Souček – oblast investic, oblast majetku města, oblast územního plánování a rozvoje města, oblast kultury a cestovního ruchu;
  • místostarosta Václav Šikula – oblast dopravy, oblast komunálních služeb, oblast životního prostředí, oblast zdravotnictví;
  • místostarosta Martin Sebera – oblast školství a rodinné politiky, oblast sportu, mládeže a volnočasových aktivit, oblast energetiky, oblast sociálních věcí;
  • člen rady Aleš Navrátil – oblast podnikání a zaměstnanosti

Zastupitelstvo dále pověřilo zastupitele Štěpána Pilného řízením Městské policie Tišnov, s účinností od 6. listopadu 2018, v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Součástí jednání bylo též stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova a zřízení kontorlního a finančního výboru zastupitelstva

MOST