Změna ve složení nového zastupitelstva

Říjen 19, 2018 MOST0

Dne 16. 10. 2018 předal nově zvolený zastupitel města Tišnova Ing. Václav Drhlík (MOST) do rukou starosty rezignaci na funkci zastupitele. Učinil tak na základě neslučitelnosti funkcí vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov a zastupitele města Tišnova. Své rozhodnutí sdělil na členské schůzi spolku MOST dne 15. 10. 2018. Ve stávající funkci bude pro činnost města i spolku MOST cennější. Členové MOSTu ocenili toto rozhodnutí. Nově zvoleným zastupitelem se tak od 17. 10. 2018 stal 1. náhradník na kandidátce spolku MOST pan Tomáš Havlát.

MOST