Vyjednávání o vzniku koalice

23 října, 2018 MOST0

Hned po ukončení voleb a zveřejnění výsledků se rozběh kolotoč povolebních vyjednávání. Tím, že volební výsledek určil MOSTu nadpoloviční většinu v zastupitelstvu (ZM), byla jednání maličko klidnější než v roce 2014. Nicméně od začátku bylo jasné, že MOST nebude chtít vládnout sám. Jsme názoru, že vládnutí jedné strany je nesmyslné, nebezpečné a není zdravé. Mít uvnitř koalice názorové proudy, které dokáží říct opačné, alternativní stanovisko, obecně prospívá. Proto jsme sáhli po osvědčených spolupráci s ostatními zvolenými členy ZM – Karlem Součkem z ODS a Václavem Šikulou z ANO2011. Společně s třemi členy MOSTu – Jiří Dospíšil, Martin Sebera a Aleš Navrátil – tak vznikl základ pětičlenné Rady. Jednali jsme ale se všemi stranami, sdruženími a spolky, které se do ZM dostaly. Některá jednání proběhla v duchu budoucí spolupráce, některá naopak potvrdila rozdílnost názorů a pohledu na některé věci. Drtivá většina povolebních rozhovorů byla vedena v klidném a konstruktivním tónu. Snad až na jedno, kde se protistrana přišla v zásadě nedohodnout, což je možný postoj, záleží však i na způsobu, jakým se opačný názor sdělí. Ač shoda či neshoda, ač koalice nebo vzájemná spolupráce nebo opozice, toto jediné jednání v nás zanechalo velmi rozpačitý dojem. Třeba v tom, jak rychle – během pár desítek hodin – lze změnit předem deklarovaný názor a také jak lze ve volebních programech, které se notně překrývají, nenajít ani jediný společný průnik.

Výsledkem povolebních vyjednávání je uspořádání, které by se dalo matematicky vyjádřit 12:3. Doufáme, že takto rozvržené karty pomohou město Tišnov opět posunout v mnoha směrech kupředu…

Martin Sebera