Koaliční smlouva podepsána

24 října, 2018 MOST0

Tišnovskou radnici povede v následujícím čtyřletém období koalice MOST, ANO a ODS. Svoji spolupráci stvrdily koaliční strany ve středu 24. 10. 2018 podpisem smlouvy.

Součástí koaliční smlouvy je i podrobné programové prohlášení, z něhož jsou patrné hlavní cíle spolupráce těchto stran. Přestože MOST získal v zastupitelstvu většinu, považuje vedení spolku za rozumné a pro město prospěšné, aby se na správě města podílely i další politické subjekty

V Radě města obsadí post starosty lídr spolku MOST Jiří Dospíšil. 1. místostarostou bude Ing. Karel Souček (ODS). Dva neuvolnění místostarostové jsou Ing. Václav Šikula (ANO) a Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (MOST). Pátým členem Rady města bude Aleš Navrátil (MOST).

 

KOMPETENCE A ODPOVĚDNOST ČLENŮ RADY MĚSTA

starosta města – Bc. Jiří Dospíšil

Do jeho kompetence náleží následující oblasti:

 • oblast rozpočtu, financí a hospodaření;
 • oblast strategického plánování;
 • oblast lidských zdrojů a interního auditu;
 • oblast komunikace, vnějších vztahů a zahraničních styků.

1. místostarosta města – Ing. Karel Souček

Do jeho kompetence náleží následující oblasti:

 • oblast investic;
 • oblast majetku města;
 • oblast územního plánování a rozvoje města,
 • oblast kultury a cestovního ruchu.

místostarosta – Ing. Václav Šikula

Do jeho kompetence náleží následující oblasti:

 • oblast dopravy;
 • oblast komunálních služeb;
 • oblast životního prostředí;
 • oblast zdravotnictví.

místostarosta – Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Do jeho kompetence náleží následující oblasti:

 • oblast školství a rodinné politiky;
 • oblast sportu, mládeže a volnočasových aktivit;
 • oblast energetiky;
 • oblast sociálních věcí.

člen rady města – Aleš Navrátil

Do jeho kompetence náleží následující oblasti:

 • oblast podnikání a zaměstnanosti.

člena zastupitelstva města – Štěpán Pilný

Do jeho kompetence náleží následující oblasti:

 • oblast veřejného pořádku a bezpečnosti.

MOST