Pořádně rozkopaný Tišnov aneb paradox spokojeného občana

31 března, 2018 Doprava0
Pořádně rozkopaný Tišnov aneb paradox spokojeného občana

Je konec března 2018 a vypadá to, že Tišnov bude kompletně rozkopán. Celý rok 2017 se opravuje Brněnská, nejdelší a jedna ze tří nejhorších ulic. Od dubna 2018 začne rekonstrukce plynu na ulici Riegrova a bude po 9 etapách pokračovat až do ulice Černohorská. K tomu připočtu opravu silnice Tišnov-Drásov (bude ukončena 31. 8. 2018) a silnici Tišnov-Deblín (bude dokončena v roce 2018). A ještě začne sanace skalnatého svahu s uzavřením cyklostezky Tišnov (Trmačov) – Předkláštěří. Takže to máme dost špatný výhled. A budeme muset objíždět, bude nám to trvat, bude všude prach a bláto a nic nebude fungovat. Jak to na té radnici naplánovali, to nejsou schopni to udělat lépe? Nekoncepčně, nepřipraveně, chaoticky…

Podpis: Nespokojený občan

pokračuj do dalšího odstavce…


 

A zkusme okomentovat výše uvedené:

 1. radnice prokázala vysokou míru připravenosti, na všechny opravy byla a je projekčně připravena. Takže už to neznamená výmluvu, že jsme o tom nevěděli a že nemáme projekt.
 2. Jihomoravskému kraji se podařilo dostat do rozpočtu obrovskou částku peněz na opravu svých komunikací. A kam je vrhlo? Tam, kde je projekčně připraveno. Což je mimo jiné i Tišnov a okolí. A mnohdy i dotační tituly se promítají do rozhodnutí všech zainteresovaných, kdy se daná akce realizuje. A to potom mnohdy stojíte před rozhodnutím “ teď, nebo nikdy“.
 3. Jsou to krajské silnice, vlastníkem je kraj, zadavatele a realizátorem je kraj. Práce musí probíhat ve shodě s 5 subjekty – plyn, kanalizace, E.ON, Správa a údržba silnic (vlastní těleso silnice) a v harmonogramu prací na posledním místě i město Tišnov (chodníky, veřejné osvětlení). Ale to není výmluva smiley
 4. Ale opravy probíhají na území města Tišnova a proto je nutná koordinace a informovanost.

a zase pokračuj do dalšího odstavce…


 

Co tedy bude lepší?

 • Nechat si opravit jen jednu silnici (např. Brněnskou), pak počkat rok a zkusit opravit Riegrovu a pak zas po odpočinku Černohorskou?
 • A nebo se pokusit to zvládnout v rychlém sledu a mít tyto nepříjemnosti pro chod města rychle za sebou? A tím pádem si při jednom omezení odbýt všechny ulice. Horší by bylo tato omezení opakovat třeba 3x…
 • Ale musí být možné vždycky projet z místa A do místa B, nesmí dojít k situaci, kdy se vytvoří nekonečné zácpy, neprůjezdné ulice…
 • A pokud bude nutné uzavřít některou část, tak je nutné pořádně informovat (web města, facebook, mobilní rozhlas, Tišnovské noviny, Tišnovská televize, …)
 • A že to bude otravné a komplikující a někdy dost nepříjemné? Ano, bude, ale pardón, to bude vždycky, pokud chceme opravit silnici ve městě
 • Takže chápu nespokojenost občanů, že máme rozkopáno. Chápu, že se ozývají s dotazy. Ale byl bych moc rád, kdyby před a nebo po svých dotazech zkusili zapřemýšlet, co je vlastně lepší. Zhostit se situace, kterou nám kraj připravil, udělat vše k maximálnímu snížení negativních dopadů oprav na chod města a 
 • a být za rok spokojeni, že jsme dokázali vyřešit desítky let staré dědictví, které Tišnov měl a tím je stav ulic Brněnská, Riegrova a Černohorská.

Podpis: Vlastně docela spokojený občan

 

Martin Sebera