Chat se starostou 30. 1. 2018

2 února, 2018 MOST0

Všechny doručené dotazy byly zveřejněny v pořadí, v jakém byly zodpovězeny. Chat byl ukončen v 14:30 hodin.

  • Dobrý den pane Dospisile. Chci se zeptat, kdy bude dokončena ulice Brněnská a skončí uzavírky v jejím okolí. Dozijeme se opravy i dalších ulic např. Riegrova nebo náměstí? Děkuji za odpověď. Černý

Dobrý den, pane Černý, děkuji za Váš dotaz.
Rekonstrukce ulice Brněnské, která je krajskou komunikací, sestává z de facto tří investičních akcí – Svazek vodovodů a kanalizací (kanalizace, vodovod), Správa a údržba silnic (vlastní vozovka), město (chodníky, cyklostezka, veřejné osvětlení, zeleň). Právě probíhající rekonstrukce kanalizace a vodovodu by měla být dokončena v dubnu a na ni by mělo navázat vše ostatní, přičemž do konce letošního roku by mělo být zrealizováno vše.

Ulice Riegrova a Černohorská jsou projekčně připraveny a v letošním roce budou zahájeny rekonstrukce plynovodu. Další práce by měly rovněž postupně navazovat s předpokládaným dokončením v r. 2019.

Pokud jde o Náměstí Míru, jsou připraveny podklady pro vypsání architektonické soutěže.

Zdraví Jiří Dospíšil


  • Dobrý den,vím že je to jeden z těch méně podstatných problémů ale ulice K Čimperku je obvykle v zimě neposypaná, led a sníh ji dělají neschůdnou. Šlo by to napravit?… Děkuji

Děkuji za Vaši připomínku. Předám ji k řešení Odboru správy majetku a komunálních služeb. Pokud by i do budoucna byla situace s ohledem na klimatické podmínky nevyhovující, můžete se obrátit přímo na pracovnici tohoto odboru Renatu Korčekovou (renatna.korcekova@tisnov.cz (link sends e-mail), tel.č.: 549 439 829).

Mějte se fajn

JIří Dospíšil


  • Vážený pane starosto, bydlím v paneláku U Humpolky 1507 od data postavení v roce 1971.Před domem je chodník, který je směrován kolno na ulici U Humpolky a umožňoval přístup až k vozovce. Při předlážďování chodníku podél vozovky a před domem 1507 někdo (patrně z radnice) rozhodl, že přístup k vozovce po chodníku není potřebný a stačí pouze napojení chodníku před domem na chodník podél vozovky. Tedy dlažba o velikosti cca 5 m2, která byla položena v oddělovacím pásu mezi vozovkou a chodníkem , byla vytrhána. Těch cca 5 m2, tam bylo proto,že tudy chodí lidé  z domu 1507 a 1508 přes vozovku směrem za dům 1510, kde jsou umístěny garáže a několik lidí tam má též záhonky na zahrádce. Z opačného směru zase chodí lidé z domů 1510, 1511 a 1512 přes vozovku kolem domu 1507 a 1508 na ulici Brněnskou směrem do města. Dále těch chybějících 5 m2 tam je potřeba když přijede k domu sanitka, poštovní a zásilková doprava, nebo když někdo z domu potřebuje něco odvézt nebo přivézt, případně stěhovací vůz.. V současné době je na tomto místě převážně blatitý povrch, na který nelze cokoliv odložit.Chybějící dlažba nemůže nikoho odradit nepoužívat toto místo, jenom ještě negativně přispívá k již beztak nejhoršímu bydlení ve městě v důsledku maximálního počtu projíždějících vozidel po ulici U Humpolky.Vážený pane starosto, pro názornost jsem načrtl popisovaný stav, který je v příloze.Věřím, že byste se mohl zasadit o napravení současného stavu dodatečným dodlážděním 5 m2. Tento požadavek jsem již zaslal 26.10.2017 i s přílohou na adresu in. Drhlíka. I když jsem se připomněl 4.12.2017 , nedostal jsem odpověď. Ještě bych měl jednu věc: Chodím do GDP Koral. Na ulici Cáhlovská velmi chybí druhý podchod pod starým železničním mostem. Po této straně chodí spousta lidí, pod mostem jdou po úzkém chodníku vystavení nebezpečí střetu s nějakým autem. Chodník mezi oběma železničními mosty je totálně zničený od automobilů vjíždějících do brány firmy . Za deště je v tomto místě obrovská kaluž vody, která neodtéká a hned vedle na kraji vozovky je další kaluž, do které musí vjet vozidla, je to hororový stav, není kam uskočit. Dále, když jdu po ulici U Svratky, další horor při dešti. Ulice je značně nerovná plná prohlubní, ve kterých ve drží voda. Ulice je motoristy velmi využívaná, málo kdo tam jede rychlostí 50 km/hod. Před těmi kalužemi se nelze vyhnout, k tomu ještě negativně přispívají tůje zasazené podél stěn fi Steinhauser , zasahují do vozovky a tím ještě zužují negativně šíři vozovky.Ve vozovce chybí odvodnění, chodník tam pravděpodobně nepůjde zbudovat.Protože jsou podél silnice zasazeny listnaté stromy, na vozovce zůstalo množství spadaného listí, které nebylo odstraněno.Myslím, že tato frekventovaná silnice by si zasloužila zařazení do nejbližšího plánu investic ve městě.

Zdraví Vás
ing.Vlastislav Kokolia
U Humpolky 1507

Vážený pane inženýre, děkuji za Váš dotaz. Tuším, o co se jedná, neboť tudy také chodím. Pro konkrétní posouzení a zformulování odpovědi si budu však muset vyžádat podrobnější podklady od příslušných pracovníků. Následně bych si dovolil Vás kontaktovat prostřednictvím Vaší e-mailové adresy.
Zdraví Jiří Dospíšil


  • Nové kluziště má úspěch u všech obyvatel. Kolik návštěvníků prošlo turnikety od začátku provozu? Pavel Zeman

Vážený pane Zemane, děkuji za Váš dotaz.
Od zahájení provozu do minulého týdne navštívilo nové tišnovské kluziště cca 8500 návštěvníků, z toho kolem tisíce činí pronájmy škol. Příjmy ze vstupného a pronájmů činí přes 250.000,- Kč.


  • Jirko, kdy se objevíš na nějakém běžeckém závodě? Martin Sebera

Ahoj Martine, děkuji Ti za „odlehčený“ dotaz.
Rád si půjdu zaběhat na Klucaninu, pokud to počasí a také časové možnosti dovolí. Třeba dneska je krásně a možná že navečer vyběhnu! Třeba se tam potkáme. 🙂

Pokud jde o závody, to zatím přenechávám jiným „bourákům“ a pravidelně měřím síly se soupeři ve stolním tenise.

Jura


  • Pane starosto, proč Tišnovská televize nevysílá reportáže z tišnovského sportu? Pavel Horák

Vážený pane Horáku, děkuji za Váš dotaz.
Tišnovská televize je provozována Městským kulturním střediskem, s nímž průběžně řešíme připomínky k jejímu provozu. Domnívám se, že po provedení personálních změn se v loňském roce situace změnila k lepšímu. Nicméně Váš podnět s ředitelem MěKS projednám, neboť Vaše připomínka není ojedinělá.

Pohodový den přeje

Jiří Dospíšil


  • Dobrý  den  pane starosto, vzhledem k současné situaci v Tišnově – značné komplikace v dopravě (zvláště na sídlišti Pod Klucaninou,  na Trnci a dalších částech  města), stále  se omezující a zhoršující  dostupnosti lékařské  péče (např. uzavření nemocnice Tišnov – zrušena akutní lůžka na interně,  JIP  apod., nemocnice Tišnov provedla změnu  na LDN Tišnov,  zrušení  jedné ambulance interny v  nemocnici Tišnov, nedostatečná kapacita odborných lékařských ambulancí – jediná ordinace oční  lékařky  pro  celou  spádovou  oblast  pacientů, nedostatečná kapacita zubních  lékařů  v Tišnově a okolí, výrazné omezování  služby  LSPP v nemocnici  Tišnov  apod.),  se město  pokusilo řešit alespoň  částečně dopravu  pacientů – seniorů a  zdravotně postižených, zavedením SENIOR  TAXI. Bohužel  toto  částečné řešení  nepomůže úplně, neboť  je  omezeno  na území města Tišnova   a  nejčastěji  jsou nuceni  senioři  cestovat  za  zdravotní  péčí  do  Kuřimi a Brna. Mnohem  lepší  by  bylo  řešení,  které  udělalo  vedení města  Kuřim – “ příspěvek  na  dopravu každému seniorovi nad 70 let. Od  1.10. 2017 přispívá město Kuřim,  80 % z ceny ročního jízdného ( roční  zónové – úsekové  jízdenky na další dvě zóny (pro Kuřimany nejčastěji právě zóny 100+101, tedy zóny ve městě Brně)  ), tedy, podle momentálně platného ceníku, na 1480 Kč. Držitel jízdenky tedy za celý rok doplatí pouze 370 Kč a může bez dalších doplatků:

• cestovat po území Kuřimi bez omezení úseku (z kterékoliv zastávky IDS do kterékoliv zastávky IDS),

• cestovat z Kuřimi do Brna směr Královo Pole i směr Bystrc,

• cestovat po území celé zóny 310 bez omezení úseku (z kterékoliv zastávky IDS do kterékoliv zastávky IDS), v zóně 310 se nacházejí – obce Česká, Jinačovice, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Vranov,

• cestovat po městě Brně všemi spoji MHD a IDS. “ – viz:  http://www.kurim.cz/cs/obcan/aktuality-z-mesta/jizdne-pro-seniory.html (link is external)

       Podobné řešení  by  bylo  velmi vhodné  i  pro seniory nad 70 let  z  města Tišnova,  věřím, že pokud  bude  vedení  města Tišnova jen  trochu  sociálně empatické  k  situaci seniorů nad 70 let, vhodné  finanční prostředky  v  rozpočtu  najde. Toto  řešení  by  do  budoucna  pomohlo také  částečně řešit problém  seniorů ve  vysokém věku a jejich řízení motorových  vozidel na  území města  Tišnova a okolí. Současně  by mělo  jistě  také  vliv  na zlepšení  ekologie a zklidnění dopravy  motorovými  vozidly – mnoho seniorů v tomto  věku  je  prostě nuceno,  se dopravovat  mot. vozidly, protože  jim  prostě veřejná  správa  není  schopna  nabídnout vhodnější  alternativu  z hlediska ekonomiky, časové  vhodnosti  spojů  apod. Řešení  by však výrazně  pomohlo  i  městu  Tišnov  a  ekonomické  dopady ( finanční  náročnost) by z dlouhodobějšího  hlediska  určitě  převážily klady v  podobě  zlepšení ekologie,  zklidnění  doravy ve městě, efektivnější  využití  veřejní  dopravy  apod.  

         Samozřejmě  by  bylo  také  vhodnější, pokud by  vedení  města aktivněji  a důrazněji prosazovalo, aby  se  zastavil  trend  omezování  kvality  a  dostupnosti lékařské péče na území města Tišnova a  spíše, než ke  zhoršování  stavu, docházelo  ke zlepšování stavu ( např.  formou  důraznějšího  jednání  a tlaku  na  příslušné  odpovědné orgány ( Min.  zdravotnictví, Jihomoravský kraj – zdravotní  rada, hejtman, VZP, apod.). Vzhledem k  ukončení činnosti lůžkových oddělení nemocnice  Tišnov ( zvláště interního lůžkového  oddělení – akutních lůžek), je nyní  mnohem obtížnější  řešit  situaci s nutností  hospitalizace pacienta v  nemocnici  v Brně,  přeposíláním  z jednoho nem. zařízení do  druhého v Brně, apod.   

S pozdravem  Ing. Bc. Jaroslav  Matula

Vážený pane Matulo,
děkuji za Vaše připomínky a návrhy týkající se dopravy pro seniory a oblasti zdravotnictví. I my jsme příjemně překvapeni, jak je využívána nově zavedená služba senior-taxi. Dlouhodobě uvažujeme o zavedení nějakého modelu MHD, přičemž tuto otázku bude vhodné řešit až po ukončení probíhajících rekonstrukcí hlavních dopravních tepen ve městě. Děkuji za příklad dobré praxe z Kuřimi. Zkusíme získat více informací a vyhodnotit případnou aplikaci pro naše město. Pokud jde o zdravotnictví, zodpovědně prohlašuji, že vedení města má čisté svědomí. Dlouhodobě nelibě neseme postupnou redukci péče v tišnovské nemocnici a dáváme to patřičně najevo.

Proběhlo nesčetně jednání s vedením nemocnice, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou i vedením kraje, který je jejím zřizovatelem. Usilovně jednáme také po politické linii, a to především s ČSSD, která má již řadu let v rámci kraje oblast zdravotnictví v gesci. Veškerá naše snaha nese bohužel pouze dílčí úspěchy, kterými jsou – prozatímní zachování pohotovosti, možnost posílení oční ambulance. Pouze díky naší aktivitě se nám podařilo zajistit náhradu za zrušená akutní interní lůžka. V rámci kompetencí města se rovněž snažíme zlepšit prostředí v budově Polikliniky (výměna výtahu, postupná změna interiéru).

Hezký den přeje Jiří Dospíšil