Revitalizace sídliště Pod Květnicí

Leden 11, 2018 Koncepce0

Vážení občané,
představujeme Vám návrh studie Revitalizace sídliště Pod Květnicí, která byla zpracována Ing. Vránovou z Atelieru List s přispěním zejména Ing. Drhlíka a Ing. arch. Vydrové. Studie řeší 4 základní problémy sídliště:

 1. dopravu a parkování
  • vymezení nových parkovacích ploch
 2. sportoviště a dětská hřiště
  • doplnění ploch pro sport a rekreaci všech věkových skupin
 3. veřejná prostranství, místa odpočinku a relaxace
  • vytvoření centra sídliště s místem pro setkávání v prostoru před samoobsluhou,
  • doplnění mobiliáře, naučných tabulí a prvků pro relaxaci (lavičky, krytá posezení se stolem a lavičkami, stojany na jízdní kola atd.),
  • sjednocení prostoru použitím jednotných materiálů (jednotná skladba betonové dlažby) a jednotného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše ad.)
 4. zeleň
  • doplnění zeleně (zakrytí nároží domů, odclonění nevhodných prvků jako např. nádob na odpad), likvidace některých nevyužitých prvků (klepače a sušáky na prádlo),
  • rozšíření trávníkových ploch

Navržené řešení je zobrazeno ve výkresech Koncepce řešení část 1 a část 2, které jsou v přílohách ke stažení. Jde o schématické grafické vyjádření, které bude dále rozvedeno až podrobnější dokumentací. Po projednání s občany a odbornou veřejností dojde k zapracování podnětů do studie a její rozpracování na etapy realizace jednotlivých částí tak, aby na podzim 2018 byla podána žádost o dotaci na realizaci první etapy.

Budeme rádi za všechny podněty a dotazy, ať už zasláním na náš email info@most-tisnov.cz nebo na facebookvý profil www.facebook.com/MOSTTisnov/ nebo při osobním kontaktu.

Martin Sebera