Parkování v centru Tišnova a SENIOR taxi

16 listopadu, 2017 Doprava0

Od 1. 7. 2017 platí v centru Tišnova nařízení o placeném stání. Za 4 měsíce je možné provést i první vyhodnocení.

 • při návštěvě polikliniky, pošty či úřadu v pohodě zaparkujete
 • dopravní situace v centru se uklidnila
 • parkovné 5 Kč / hodinu je přijímáno zcela bezkonfliktně
 • od 1. 7.2017 bylo vydáno 33810 lístků (převažující parkovné bylo 5 Kč)
 • 18x bylo Městskou policií zjištěno neuhrazení parkovného
  • 8x bez přestupku (parkovací lístek nebyl viditelně umístěn ve voze nebo ho řidič založil do kapsy), řešeno ze strany Městské policie pohovorem a poučením řidiče
  • 9x pokuta 100,- Kč na místě
  • 1x se osoba nedostavila k projednání přestupku na městkou polici a byla předána ke správnímu řízení
 • v průměru je vybráno za měsíc cca 53.000,- Kč. Tzn., že náklady na pořízení systému budou vráceny za jeden rok
 • z příjmu z vybraného parkovného bude hrazena služba SENIOR taxi,
  • Služba Senior taxi je určena pro občany s trvalým pobytem ve městě Tišnov a ve věku 70 let a více a s trvalým pobytem v Tišnově, kteří jsou držiteli průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“. Tato služba je poskytována pouze v rámci katastrálního území města Tišnova (pro místní části Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov uvažujeme o rozšíření až v roce 2018). To znamená, že je možné do SENIOR TAXI nastoupit a vystoupit z něj pouze v této lokalitě. Za jednu cestu po Tišnově v jednom směru jízdy zaplatíte přímo ve vozidle částku 20,- korun. Žádný další poplatek neplatíte.

Auta se přesunula jinam, ALE! …… v důsledku toho

 • pokud přesto potřebujete přijet k centru autem, byly zpřístupněny dvě odstavné plochy, kde můžete auto nechat: bývalá tržnice naproti poliklinice nebo u parkoviště před sokolovnou,
 • je možné použít parkoviště Na Loukách,
 • v ulicích navazujících na centrum se v souladu se zpracovanou koncepcí dopravy plánuje zavedení jednosměrných provozů tak, aby bylo legalizováno již dlouhodobé špatné parkování vozidel,
 • se uvažuje o rozšíření placeného stání,
 • zapřemýšlejme, zda je nutné opravdu jezdit vždy a všude autem…

Martin Sebera