Byty v Tišnově

9 listopadu, 2017 Koncepce0

Město Tišnov vlastní 40 bytů, které byly v minulosti (19. 10. 1995) ZM určeny k prodeji a i přes několik nabídek prodeje, o jejich koupi stávající nájemníci neprojevili zájem. Převážně jde o byty, které mají původní umakartová jádra a elektroinstalace. Dále 125 bytů neurčených k prodeji. Tyto byty město pronajímá a průběžně rekonstruuje. Pod město patří i Centrum sociálních služeb – penzion (CSS) s 205 byty a 92 bytů družstevních na ul. Dlouhé (BD Dubina II.), které v roce 2023 přejdou bezplatně do vlastnictví současných družstevníků. Dohromady tedy město Tišnov vlastní 462 bytů.

Do poloviny roku 2016 neexistoval žádný koncepční dokument zahrnující hledisko dlouhodobého výhledu bytové politiky ve městě. Opravy, rekonstrukce či nájmy se vždy řešily podle momentální potřeby, v dobré víře, ale bez vize, co tyto kroky přinesou do budoucna. Proto vedení města vytvořilo na konci roku 2015 pracovní skupinu (Michal Kudláček, Kateřina Smetanová, Aleš Navrátil), která připravila Bytovou koncepci města Tišnova 2017–2027. V červnu 2016 byl tento strategický dokument po projednání v orgánech města doporučen či schválen všemi zastupiteli města (ZM). Což je dobrý předpoklad, aby tento dokument přežil více než jedno volební období.

Díky Bytové koncepci město už dnes ví, že je potřeba:

 • Dokončit prodej 40 bytů určených k prodeji v bytových domech, kde není město Tišnov majoritním vlastníkem
 • Vystavět 32 nových malometrážních bytů (1+kk cca 25m2, 1+1 cca 40m2) a 14 bytů 2+kk cca 50m2 do roku 2027 s využitím dostupných dotačních titulů
 • Poté je možné prodat až 32 bytů (neurčených k prodeji) o velikosti 2+1 z majetku města Tišnova
 • Revitalizovat bytové domy v majetku města Tišnova (rozvody inženýrských sítí, zastřešení, sanace, bytová jádra, podlahy, okna, oprava fasád)
 • Zavést typologie bytů s ohledem na cílovou skupinu žadatelů o byt
 • Nastavit ceny pronájmů bytů s ohledem na možnosti cílové skupiny a velikosti bytů
 • Pravidelně aktualizovat Bytovou koncepci města Tišnova ( jednou za 4 roky) a akční plán (jednou za 2 roky)
 • Zavést povinnost zpracování plánu oprav a investic do bytového fondu na příští kalendářní rok jako povinný podklad pro návrh rozpočtu města Tišnova
 • Zavést povinnost zpracování střednědobého plánu investic do bytového fondu (na 4 roky)
 • Zrychlit proces prodeje bytů určených k prodeji z majetku města Tišnova tak, že o něm nebude opakovaně rozhodovat Zastupitelstvo města, které už jednou rozhodlo, ale vyhlášení záměru prodeje schválí pouze Rada města Tišnova
 • Zavést povinnost vyhlášení záměru prodeje bytů neurčených k prodeji Zastupitelstvem města Tišnova
 • Standardizovat podklady pro vypsání záměru na prodej bytu z majetku města Tišnova
 • Zakoupit software na správu bytů

A co se už díky Bytové koncepci městu podařilo zrealizovat?

 1. Město v rozpočtu navýšilo finanční prostředky určené na opravy bytů a bytových domů.
 2. V současné době město prodává byty určené k prodeji rychleji. Není již nutné opakované rozhodnutí ZM. O vyhlášení záměru prodeje bytu rozhoduje pouze Rada města.
 3. Byty určené k prodeji jsou prodávány v souladu se zákonem na základě znaleckého posudku minimálně za cenu obvyklou (tržní). Tyto posudky jsou zpracovány již pro komise města před vyhlášením záměru. (Bohužel někdy zaznívají dezinformace, že jsou byty prodávány pod cenou.)
 4. U volných bytů se nově zavedl prodej tzv. e-aukcí, což zaručuje tu nejvyšší možnou cenu v místě a čase obvyklou.
 5. Na přelomu roku 2015 a 2016 město koupilo pozemek s budovou Na Mlékárně pro výstavbu nových malometrážních bytů. V současné době je již zpracovaný projekt na 2 domy, každý se 6-ti byty.
 6. V letošním roce se dokončuje projektová dokumentace na rekonstrukci domu Na Mlékárně č.p.255 s jedenácti byty.
 7. Byl zřízen zvláštní účet, na který jsou deponovány prostředky z prodeje bytů pro budoucí rekonstrukce či novou výstavbu, aby nedocházelo k rozpouštění peněz do rozpočtu města a nehradily se z nich jiné investice než ty, které jsou určené pro byty.
 8. Byl schválen Akční plán na dva roky, Střednědobý plán na 4 roky a Výhled do roku 2027 pro výstavbu a rekonstrukce bytů a bytových domů.

To všechno jsou dobré předpoklady k tomu, aby se město ke svému majetku chovalo jako správný hospodář. Vždyť jde o majetek v hodnotě více než 400 000 000 Kč.

A jaká je vize určená Bytovou koncepcí města Tišnova?

Bytový fond města Tišnova přispívá k uspokojování potřeby bydlení u občanů města Tišnova, kteří mají nižší šanci uspět na komerčním trhu s nájemním a vlastnickým bydlením. Dlouhodobě je zachována kvalita bytového fondu města Tišnova prostřednictvím odpovídající investiční strategie a efektivní správy.

Aleš Navrátil – MOST

PS: Při tvorbě bytové koncepce jsem slyšel názor, že většina takovýchto dokumentů končí po jejich schválení na dně v šuplíku. „Milá Bytová koncepce, já ti přeji, aby ve tvém případě to bylo naopak“.