Zajímavosti z radnice: duben-červen 2017

3 července, 2017 Radnice0

Přinášíme Vám seznam aktivit, se kterými se Rada zabývala v období duben-červen2017, zesumírované tematicky podle oblastí. Bližší podrobnosti lze v případě zájmu nalézt na http://www.tisnov.cz/urad/organizacni-struktura/zastupitelstvo-rada-mesta/dokumenty-rady nebo dotazem na členy Rady či zastupitele města

Majetek

 • Veřejná zakázka a uzavření smlouvy na zpracování Studie odtokových poměrů v Tišnově a Předklášteří včetně návrhu možných protipovodňových opatření
 • Zadání projektu “Rekonstrukce letního kina včetně vybudování relaxační a přírodní sportovní zóny”
 • Plán provozu koupaliště 2017-ceník vstupného a půjčovného
 • Uzavření Smlouvy o dílo “BMX DRÁHA ‐ BIKEPARK TIŠNOV
 • Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 3. 2017
 • Valorizace nájemného nebytových prostor
 • Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce “Tišnov ‐ Park pod kostelem”
 • Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Tišnov a SÚS Jihomoravského kraje ‐ II/377, III/3778 Tišnov, ul. Riegrova
 • Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Cesta hrdelního práva ‐ slavnostní otevření ‐ historická slavnost
 • Darovací smlouva na poskytnutí movité věci pro HZS JMK
 • Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017
 • Pojištění vozidel města Tišnova

Výběrová řízení a vyhlašované záměry

 • Vyhlášení záměrů na změny nájemních smluv ve věci uvolnění pronajatých prostor pro potřeby volebních místností
 • Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu “Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Tišnov“
 • Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku “Rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova, Tišnov”

Školství

 • Úplata za předškolní vzdělávání v mateřských školách
 • Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s okolními obcemi (Lomnička, Šerkovice, Hradčany, Sentice, Předklášteří, Železné, Březina, Unín, Rohozec, Štěpánovice, Heroltice, Vohančice, Bukovice, Hluboké Dvory)
 • Žádost o navýšení kapacity školy, školní družiny a školní jídelny ‐ ZŠ Tišnov, nám 28. října, příspěvková organizace
 • Žádost o navýšení kapacity školy a školní družiny ‐ ZŠ Tišnov Smíškova, příspěvková organizace

Nejčastěji se však na Radě projednávají body jako

 • Pronájem prostor v objektu
 • Prodej části pozemku
 • Zřízení služebnosti k pozemku
 • Zřízení věcného břemene k pozemku
 • Zprávy o činnosti nejrůznějších organizací, spolků
 • Zápisy ze schůzí odborných komisí
 • Rozpočtová opatření

Podrobnější informace jsou k nahlédnutí na webu města Tišnova

Martin Sebera