Jak projet Tišnovem bez kostek?

13 července, 2017 Doprava0

Velmi špatně sad. Dlouhá léta neřešitelný problém. Letitá nelichotivá dominanta města, pro některé spolehlivý zpomalovací retardér, pro většinu otravné natřásaní v autě se zatajeným sledování, zda na autě neodejdou tlumiče. Ale po létech čekání přichází okamžik, který si všichni přáli.

  • Začala první fáze rekonstrukce, která zahrnuje rekonstrukci silnice Brněnská (dle projektu projekční kancelář Ing. Jiří Bajer). V roce 2017 dojde k opravě kanalizace, vlastní oprava silnice, přilehlých chodníků a veřejného osvětlení pak budou pokračovat na jaře roku 2018. Stavbu provede Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.
  • Druhá fáze zahrnující ulici Riegrova-Černohorská (dle projektové dokumentace vyhotovené firmou IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.) je v plánu na rok 2019.

V příloze jsou na situačních výkresech znázorněny všechny tři rekonstrukce.

Buďme schovívaví v průběhu rekonstrukce, výsledek bude stát určitě za to…