CZT – zeptáme se vás na názor

8 prosince, 2016 Energetika0

Každoroční setkání společnosti Teplo T a předsedů SVJ v letošním roce (8. 12. 2016) doplnili zástupci města Tišnova. Přítomen byli starosta města Jiří Dospíšil a místostarosta Martin Sebera, který je nově zodpovědný za oblast energetiky ve městě Tišnově. V otevřené debatě se zajímali o pohled odběratelů na fungování CZT, spolehlivost služby, ceny tepla a samozřejmě i názor na budoucnost celého systému CZT (Centrální zásobování teplem) v Tišnově. Je to jeden z důležitých kroků, které město Tišnov připravuje pro finální podobu CZT v Tišnově.

Z prezentace, která je kompletní na koncí článku, vybíráme stěžejní body:

  • Město je pro ucelený a jednotný systém CZT po dobu životnosti (cca 2032)
  • Město počítá s dalším využíváním CZT pro vytápění svých objektů připojených na CZT.
  • Chceme zajistit dlouhodobou stabilitu celého systému, kvalitu služby a konkurenceschopnou cenu.
  • Cílem je spokojený občan / odběratel
  • Chceme znát názor jednotlivých SVJ (dotazník)
  • Po zpracování energetické koncepce (v roce 2017) se rozhodneme pro variantu dalšího vztahu s plánem učinit jí dlouhodobě stabilní

 

Spolek MOST