Rekonstrukce nemocnice

18 března, 2016 Zdravotnictví0
  • Web Jihomoravského kraje i noviny VOX přinesli začátkem února 2016 informaci o návštěvě hejtmana kraje Michala Haška v tišnovské nemocnici. Zásadní zmínkou je sdělení vedení nemocnice, že vedení města Tišnova skrz stavební úřad zdržuje a dostatečně nespolupracuje na největší investici v krajském zdravotnictví.
  • 14. března 2016 tišnovskou nemocnici navštívili hejtman Michal Hašek spolu s ředitelem nemocnice Bořkem Semrádem, předsedou senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Janem Žaloudníkem a starostou Tišnova Jiřím Dospíšilem, aby přiblížili postup rekonstrukce a dostavby tišnovské nemocnice

Především je třeba říci, že od září 2015, kdy se tišnovští zastupitelé vyjadřovali k přepracované variantě rekonstrukce nemocnice, vedení města nikdo v této věci nekontaktoval. Neuskutečnila se žádná schůzka, žádné jednání, žádný telefonát… Jak překvapivé pak byly informace publikované v únoru na webu kraje a v místních novinách VOX. Je přinejmenším s podivem, že vedení kraje a vedení nemocnice komunikují při vyskytnutí se údajného problému s výstavbou s vedením města pouze přes média.

Z březnové schůzky svolané z iniciativy vedení města pak jasně vyplynulo, že:

  • ani stavební úřad, ani samospráva města Tišnova nic nezdržuje, jak zaznělo v únoru v médiích,
  • má-li příprava investice nějaké zpoždění, pak jej patrně nabírá z důvodů:

a) zpamátnění části stávající nemocnice a přilehlého areálu na Ministerstvu kultury,
b) neexistence konkrétního harmonogramu kroků, které příprava stavby s sebou nese.

Závěrem lze říci, že všechny zúčastněné strany (investor, architekti, stavební odbor, odbor územního plánu, vedení města) od února 2016 intenzivně spolupracují a vzájemně komunikují. Z popudu vedení města byl také zpracován harmonogram kroků a  ten bude dle dohody periodicky vyhodnocován.

MOST