Kapacity základních škol v Tišnově

10 března, 2016 Školství0

Aktuální vrchol demografické křivky, která pomalu opouští mateřské školky, se přesouvá do škol základních. Pracovní skupina ustanovená Radou pomalu končí svou práci. Jaké zásadní body budou obsaženy v materiálu, který pracovní skupina Radě odevzdá?

  • Tišnovské děti se do škol v Tišnově dostanou a nic na tom nezmění, ani nárůst dětí!
  • Na obou základních školách celkem, ale i v každém z devíti ročníků, je poměr dětí z Tišnova a mimotišnovských cca 60 : 40. K prosinci 2015 je počet dětí navštěvující ZŠ Smíškova 544, na ZŠ nám. 28. října je to 807 dětí. Tedy celkem je to 1351, dětí z Tišnova je 779, mimotišnovských je 572.
  • Kapacity tišnovských škol jsou tak k dispozici i dětem z okolních obcí, řešíme otázku, kolik mimotišnovských dětí jsme ještě schopni pojmout
  • Známe možnosti škol v okolních obcích
  • Známe možnosti v městě Tišnově (nová nástavba na ZŠ nám. 28. října, budova Riegrova)
  • Radě předložíme hned několik možných řešení…

Předložený materiál posoudí Rada města Tišnova a poté se rozhodne, jak bude dále postupovat..

MOST