Pracovní skupina CZT

28 února, 2016 Energetika0

Na začátku roku 2002 podepsalo smlouvu a zároveň předalo město Tišnov Centrální zásobování teplem (dále jen CZT) ke správě firmě Teplo T, s.r.o. Postupem času došlo k podepsání 7 dodatků k základní smlouvě. Bohužel původní záměr města, aby se o systém staral subjekt, který bude pružnější, postará se o majetek města a zároveň dokáže vygenerovat nejnižší možnou cenu pro jeho uživatele, když se tito spojí do jednoho funkčního celku, se v některých ohledech nenaplnil. Vzhledem k nespokojenosti velké části uživatelů, kterou město Tišnov vnímá již delší dobu, se současná Rada města rozhodla vytvořit „Pracovní skupinu CZT“.

Pracovní skupina společně s vedením města Tišnova chce zmapovat mnoho parametrů souvisejících s CZT mající nemalý vliv na výslednou cenu tepla a to např.: investice, odpisy, úvěry, účinnost CZT, smluvní vztahy s odběrateli apod.

MOST