CZT – Teplo T, s.r.o.

23 září, 2015 Energetika0

Rada města (RM) Tišnova dne 9. 9. 2015 uskutečnila první krůčky k naplnění společného Programového prohlášení koaličních stran – Budeme řešit problém centrálního zásobování teplem.

Na svém zasedání č. 23/2015 v bodě č. 24 vyzvala společnost Teplo T, s.r.o. „k plnění smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy o nájmu souboru věcí nemovitých a movitých, uzavřené dne 31.1.2002 , a ze smlouvy o postoupení práv a převzetí povinnosti z kupních smluv na dodávky tepla, uzavřené dne 12. 5. 2004“. http://www.tisnov.cz/urad/organizacni-struktura/zastupitelstvo-rada-mesta/dokumenty-rady .

Tímto prvním krokem dala současná RM jasně najevo, že jí není lhostejný směr, kterým se ubírá centrální zásobování teplem ve městě Tišnově.

Aleš Navrátil